Yaşlı Bakımı Programı Öğrencilerinin Kariyer Seçimlerinin İncelenmesi

Author:

Year-Number: 2020-4
Number of pages: 364-371
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kariyer tercihleri insanların hayatının hemen hemen bütün alanlarını doğrudan etkileyen önemli bir aşamadır. Kariyer tercihi, kişilerin hayatının büyük bir çoğunluğunu etkileyen ve belkide en erken aldığı karardan biridir. Kariyer kavramının günlük yaşamda sıklıkla iş ve meslek kavramları ile aynı anlamda kullanılmaktadır. Kişisel tercihlerden daha çok sosyal çevre ve yaşam tercihi gibi faktörler tercihlerde etkili olmaktadır. Kariyer tercihlerinizin hayatınızın her alanında büyük bir etkisi vardır. Bu nedenle bireyler kariyer tercihlerine ciddi önem vermeleri gerekmektedir.Yanlış yapılan tercihler kişilerin mutsuz olmasına ve iş hayatlarında başarısız olmalarına neden olabilirken aksi durumlar ise kişinin mutlu ve başarılı olmasını sağlamaktadır. Bu çalışma, Anadolu Üniversitesi ve Osmangazi Üniversitesi’nde Yaşlı bakımı programlarında okuyan 197 öğrencinin kariyer eğilimlerini belirlemek amacıyla tanımlayıcı araştırma türü ile tasarlanmıştır. Veriler anket tekniği ile toplanmış SPSS programı ile veriler analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda katılımcıların, yaşlı bakım teknikerliğini yapmak istemedikleri, çoğunluğun hemşirelik lisans programına geçiş yapmak istedikleri, cinsiyet ile lisans eğitimine devam etme ve cinsiyet ile mesleği yapma değişkenleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır.

Keywords

Abstract

Career choices are an important stage that directly affects almost all areas of people's lives. Career choice is one of the earliest decisions that affects the majority of people's life. The concept of career is often used in the same sense with the concepts of job and profession in daily life. Factors such as social environment and life preference are more effective in preferences than personal preferences. Your career choices have a huge impact on every aspect of your life. For this reason, individuals should give serious importance to their career choices. Wrong choices cause people to be unhappy and to fail in their business life. This study was designed with a descriptive research type in order to determine the career tendencies of 197 students studying at Anadolu University and Osmangazi University Elderly Care programs. The data were collected with the questionnaire technique and analyzed with the SPSS program. As a result of the research, no significant relationship was found between the variables that the participants did not want to work as an elderly care technician, the majority wanted to switch to the nursing undergraduate program, gender and continuing to undergraduate education, and gender and profession variables.

Keywords