Refahın Yeniden Dağıtımı: Türkiye’de Makroekonomik Yapı Buna İmkân Sağlıyor Mu?

Author:

Year-Number: 2021-1
Number of pages: 15-30
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Refah devletinin amacı, yurttaşlarına kaliteli ve uygun bir refah düzeyini karşılamak ve vatandaşların olumsuzlar karşısında yaşam şartlarının kötüleşmesini önlemektir. Gelişmiş toplumlarda genellikle sosyal devlet olmanın en temel göstergesi olarak ülkede yaşayan her bireyin kendini güven içerisinde hissetmesi ve kendini özgürce ifade edebilmesi önemli eşiktir. Bu bağlamda ekonomik büyüme ve kalkınmanın sağlanması amacıyla piyasa başarısızlıklarını ortadan kaldırmak, gelir dağılımında adaleti tesis etmek, sosyal güvenliğin daraltıcı olmadan tabana yayılmacı bir modelle kurgulanmasını sağlamak, sermaye yatırımlarını teşvik etmekle birlikte, ekonomik faaliyetlerin ideal koşulları içerisinde ve tam istihdam seviyesinde yürütmek refah devletinin bir bütünsel olarak uygulamalarıdır. Bir refah devleti programı olarak, Evrensel Temel Gelir uygulamasının klasik refah devleti programlarından ayrıldığı nokta, klasik refah programlarının gelir eşitliğini önceleyen, mağduriyet giderici nitelikte olmasıdır. Oysaki Evrensel Temel Gelir (Universal Basic Income), fırsat eşitliğini önceleyen, mağduriyet önleyici nitelikte bir programdır. Bu iktisat yazında refahın yeniden dağıtımının günümüz makroekonomik sistemde bireye güvence sağlanmasının çeşitli kavramsal ve kuramsal çerçevesi üzerinden yeniden düşünmemiz gerektiğini, finansal araçların daha etkin kullanımıyla sürdürülebilir büyümenin refaha etki edebileceğini göstermektedir.

Keywords

Abstract

The aim of the welfare state is to provide its citizens with a quality and appropriate level of welfare and to prevent the deterioration of the living conditions of the citizens in the face of the negative. In developed societies, the most basic indicator of being a social state is that every individual living in the country feels safe and express himself freely. In this context, in order to ensure economic growth and development, to eliminate market failures, to establish justice in income distribution, to ensure that social security is structured with a broad-based model without constricting, encouraging capital investments, conducting economic activities in ideal conditions and at full employment level is a holistic of the welfare state. as applications. As a welfare state program, the point where Universal Basic Income practice differs from classical welfare state programs is that classical welfare programs prioritize income equality and are grievous. However, Universal Basic Income (Universal Basic Income) is a program that prioritizes equality of opportunity and has an unjust treatment. This economics literature shows that the redistribution of welfare and the assurance of the individual in today's macroeconomics system must be rethinked through various concepts and theories.

Keywords