Sağlık Diplomasisinin Dış Politika ve Küresel Halk Sağlığı Bağlamında Değerlendirilmesi

Author :  

Year-Number: 2021-2
Yayımlanma Tarihi: 2021-06-30 16:24:24.0
Language : Türkçe
Konu : Sağlık Yönetimi
Number of pages: 127-137
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çalışmanın amacı dış politikada sağlık diplomasisinin küresel halk sağlığı kapsamında değerlendirilmesidir. Bu çalışmada öncelikle sağlık diplomasisinin uluslararası düzeyde yapılan anlaşmalar ve müzakere süreçlerine yansımaları incelenmiştir. Sonrasında ise küresel halk sağlığının dış politikadaki yeri ve önemi ele alınıp bulaşıcı hastalıklara karşı devletler arasında ne gibi önlemler alındığı incelenmiştir. Sağlık, dış politikada, güvenlik politikasında ve ticaret anlaşmalarında kritik bir unsurdur. Sağlık ve dış politika arasındaki derinleşen bağlantılar hem diplomatik hem de küresel sağlık topluluklarının karşılıklı hedeflerine ulaşmak için gerekli becerileri, anlama ve kaynakları yeniden incelemelerini gerektirmektedir. Ülkeler siyasi yönden çok çeşitli paydaşlarla ilişkileri sürdürmek ve sağlık hizmetlerinde fikir alışverişinde bulunmak için amaca uygun yeni becerilere ihtiyaç duymaktadır. Farklı çıkarların ortasında oluşan kaygılar ulusal sınırları aşan ve farklı yönetişim seviyelerinde ele alınması gereken sağlık sorunları ile ilgili olduğu için sağlık diplomasisine odaklanılmaktadır. 150 yıl önce olduğu gibi, bugün de küresel ve sınır ötesi sağlık tehditleri karşısında sağlık diplomasisine ihtiyaç duyulmaktadır. Sağlık diplomasisi, farklı ülkeler ile onların hükümetleri veya temsilcileri arasında yer almakla beraber farklı sektörlerden paydaşlarla ulusal, bölgesel veya yerel düzeyde de yapılabilir. Ayrıca, Sağlık Diplomasisi: Uluslararası kuruluşlar, STK'lar, özel sektör, kamu-özel ortaklıkları, hayırseverler, akademisyenler ve ünlüler gibi çeşitli aktörlerin devlet yanında yer almalarıyla da gerçekleşir.

Keywords

Abstract

The aim of the study is to evaluate health diplomacy in foreign policy within the scope of global public health. In this study, firstly, the reflections of health diplomacy on international agreements and negotiation processes were examined. Afterwards, the place and importance of global public health in foreign policy was discussed and what kind of measures were taken between states against infectious diseases was examined. Health is a critical element in foreign policy, security policy, and trade deals. The deepening links between health and foreign policy require both the diplomatic and global health communities to reexamine the skills, understanding and resources necessary to achieve their mutual goals. Countries need new relevant skills to maintain relationships with a wide range of politically diverse stakeholders and to exchange ideas in health care. The focus is on health diplomacy, as concerns amid divergent interests relate to health issues that cross national borders and need to be addressed at different levels of governance. As it was 150 years ago, health diplomacy is needed today in the face of global and cross-border health threats. While health diplomacy takes place between different countries and their governments or representatives, it can also be done at the national, regional or local level with stakeholders from different sectors. In addition, Health Diplomacy: It also happens when various actors such as international organizations, NGOs, the private sector, public-private partnerships, philanthropists, academics and celebrities are on the side of the state.

Keywords


 • Adams, V., Novotny, T. E., & Leslie, H. (2008). Global health diplomacy. Medical Anthropology: Cross Cultural Studies in Health and Illness. https://doi.org/10.1080/01459740802427067

 • Africa, S. (2007). Oslo Ministerial Declaration-global health: a pressing foreign policy issue of our time. Lancet, 369(9570), 1373–1378. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(07)60498-X

 • Akar, Y. (2015). Türkiye’nin sağlık diplomasisi başarısı. Tarihinde 26 Kasım 2019, adresinden erişildi https://m.aksam.com.tr/saglik/turkiyenin-saglik-diplomasisi-basarisi/haber-380437

 • Bliss, K. (2011). Health Diplomacy of Foreign Governments. Center for Strategic and International Studies, May 2011, 17 pp.

 • Brown, M. D., Mackey, T. K., Shapiro, C., Kolker, N. J., & Novotny, T. E. (2014). Bridging Public Health and Foreign Affairs. Science & Diplomacy, 3(3). Tarihinde adresinden erişildi http://www.sciencediplomacy.org/article/2014/bridging-public-health-and-foreign-affairs

 • Chattu, V. K., & Knight, W. A. (2019). Global Health Diplomacy as a Tool of Peace. Peace Review, 31(2), 148– 157. https://doi.org/10.1080/10402659.2019.1667563

 • Chattu, V. K., Knight, W. A., Adisesh, A., Yaya, S., Reddy, K. S., Di Ruggiero, E., … Jha, A. (2021, February 1). Politics of disease control in Africa and the critical role of global health diplomacy: A systematic review. Health Promotion Perspectives, Vol. 11, pp. 20–31. https://doi.org/10.34172/hpp.2021.04

 • Calain, P. (2007). Exploring the international arena of global public health surveillance. Health Policy and Planning, 22(1), 2–12. https://doi.org/10.1093/heapol/czl034

 • CDC. (2016). Global Health Security: International Health Regulations (IHR) | Division of Global Health Protection | Global Health | CDC. Tarihinde adresinden erişildi Center for Disease Control and Prevention website: https://www.cdc.gov/globalhealth/healthprotection/ghs/ihr/index.html

 • Diplomacy, G. H. (2013). What is Health Diplomacy and Why is it so Important and Relevant at this Time ? 1– 9.

 • Ekşi, M., & Erol, M. S. (2018). The Rise and Fall Of Turkish Soft Power and Public. Gazi Akademik Bakış, 11(23), 15–45. https://doi.org/10.19060/gav.503821

 • Eldeen, M. (2019). Türkiye’nin Afrika’daki Sağlık Çalışmaları: İnsani Yardım Kuruluşları Örneklemi - AFAM - Afrika Araştırmacıları Derneği. Tarihinde 26 Kasım 2019, adresinden erişildi https://www.afam.org.tr/turkiyenin-afrikadaki-sağlik-calismalari-insani-yardim-kuruluslari-orneklemi/

 • Fidler, D. P. (2001). The globalization of public health: The first 100 years of international health diplomacy. Bulletin of the World Health Organization. https://doi.org/10.4324/9781315254227-10

 • Fidler, D. P. & Drager, N. (2006). Health and foreign policy. Bulletin of the World Health Organization, 84, 9, DOI: 10.1590/S0042-96862006000900003.

 • Fidler, D. P. (2013). Health Diplomacy. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199588862.013.0039

 • Feldbaum, H., & Michaud, J. (2010). Health Diplomacy and the Enduring Relevance of Foreign Policy Interests. PLoS Medicine, 7(4), e1000226. doi:10.1371/journal.pmed.1000226.

 • Francisco, A. R. L. (2013). Disease Diplomacy. Içinde Journal of Chemical Information and Modeling (C. 53). https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004

 • German Healthcare Partnership. (2018). Globale Gesundheit : Eckpunkte der Wirtschaft für die Strategie der Bundesregierung.

 • Hayran, O., I. M., & Sur, H. (2017). Sağlık Diplomasisi. (February). https://www.researchgate.net/publication/317038209

 • Heymann, D. L., Chen, L., Takemi, K., Fidler, D. P., Tappero, J. W., Thomas, M. J., … Rannan-Eliya, R. P. (2015, Mayıs 9). Global health security: The wider lessons from the west African Ebola virus disease epidemic. The Lancet, C. 385, ss. 1884–1901. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(15)60858-3

 • Karda, T., & Erda, R. (2012). Bir Dış Politika Aracı Olarak TİKA. Akademik İncelemeler Dergisi, 7(1), 167–194. https://doi.org/10.17550/aid.93873

 • Kickbusch, I., Silberschmidt, G., & Buss, P. (2007). Global health diplomacy: The need for new perspectives, strategic approaches and skills in global health. Bulletin of the World Health Organization, 85(3), 230– 232. https://doi.org/10.2471/BLT.06.039222

 • Katz, R., Kornblet, S., Arnold, G., Lıef, E., & Fıscher, J. E. (2011). Defining Health Diplomacy: Changing Demands in the Era of Globalization. Milbank Quarterly, 89(3), 503–523. doi:10.1111/j.14680009.2011.00637.x

 • Kickbusch, I. (2013). 21st Century Health Diplomacy: A New Relationship Between Foreign Policy and Health. 21st Century Global Health Diplomacy, 1–40. Khader, M. (2015). Diplomasinin tanımı. Erişim tarihi, 29 Ekim 2019. Erişim adresi,https://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A F%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9.

 • Keizo T, 2018. The Current Situation of International Health Diplomacy and the Role of Japan. Erişim tarihi, 19 Kasım 2019. Erişim adresi, https://www.japanpolicyforum.jp/diplomacy/pt20180318191434.html

 • Kurt, M. Y. (2018). Afrika’da Sağlık Diplomasisi ve Yükselen Güç Türkiye - AFAM - Afrika Araştırmacıları Derneği. Tarihinde adresinden erişildi https://www.afam.org.tr/afrikada-saglik-diplomasisi-veyukselen-guc-turkiye/

 • Lee, K. (2003). Globalization and Health: An Introduction - K. Lee - Google Kitaplar. Tarihinde 25 Kasım 2019, adresinden erişildi https://books.google.com.tr/books?hl=tr&lr=&id=ogiMDAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&ots=gy5vuoyBh&sig=VkHoKIpR3Zpzjydyc2WYFfAUfV0&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

 • Lee, K., & Smith, R. (2011). What is ‘ Global Health Diplomacy ’? A Conceptual Review What i s ‘ Global Health Diplomacy ’ ? A Conceptual Review. Global Health Governance, 5(1), 1–13.

 • Lima, J. H. da S. (2017). Global health and Brazilian foreign policy: The negotiations on innovation and intellectual property. Ciencia e Saude Coletiva, 22(7), 2213–2221. https://doi.org/10.1590/1413

 • Labonté, R. (2013). Human Rights and Equity: The Value Base of Global Health Diplomacy. Içinde Global Health Diplomacy (ss. 89–105). https://doi.org/10.1007/978-1-4614-5401-4_7

 • Labonté, R., & Gagnon, M. L. (2010, August 22). Framing health and foreign policy: Lessons for global health diplomacy. Globalization and Health, Vol. 6, pp. 1–19. https://doi.org/10.1186/1744-8603-6-14

 • Michaud, J., & Kates, J. (2013). Global health diplomacy: Advancing foreign policy and global health interests. Global Health Science and Practice, 1(1), 24–28. https://doi.org/10.9745/GHSP-D-12-00048

 • NİPH. (2017). The International Health Regulations (IHR 2005) - NIPH. Tarihinde 21 Kasım 2019, adresinden erişildi https://www.fhi.no/en/qk/international/global-health-preparedness-programme/globalhealth-preparedness-programme/the-international-health-regulations-ihr-2005/

 • Organización Mundial de la Salud (OMS). (2008). Tuberculosis and Air Travel: Guidelines for Prevention and Control. Tuberculosis and Air Travel: Guidelines for Prevention and Control, 152(16), 1501–1504. https://doi.org/15107237

 • Owen, J. W. & Roberts, O. (2005). Globalisation, health and foreign policy: emerging linkages and interests, 1, 5, doi:10.1186/1744-8603-1-12.

 • Purtaş, F. (2013). Türk Dış Politikasının Yükselen Değeri: Kültürel Diplomasi / Rising Value of Turkish Foreign Policy: Cultural Diplomacy. Gazi Academic View (Gazi Akademik Bakış), 7(13), 1–14.

 • Reddy, S. (2014). (PDF) An Opportune time for India to play the Global Health Diplomacy Card. Tarihinde 22 Kasım 2019, adresinden erişildi https://www.researchgate.net/publication/266672094_An_Opportune_time_for_India_to_play_the_ Global_Health_Diplomacy_Card

 • Singh, S. K. (2017). Global Health Diplomacy: A Strategic Opportunity for India - International Institute for Global Health. Tarihinde 22 Kasım 2019, adresinden erişildi https://iigh.unu.edu/publications/articles/global-health-diplomacy-a-strategic-opportunity-forindia.html

 • Sivil Global Programı | Sektörel Diplomasi Kanalları Sağlık Diplomasisi Çalıştayı. (2016). Tarihinde 26 Kasım 2019, adresinden erişildi https://tasam.org/trTR/Icerik/39051/saglik_diplomasisi_calistayi_sonuc_raporu

 • Strategic Health Diplomacy. (2018). Tarihinde 21 Kasım 2019, adresinden erişildi http://strategichealthdiplomacy.com/

 • Thompson, D. (2005). China’s Soft Power in Africa: From the ‘Beijing Consensus’ to Health Diplomacy. China Brief, 5(21), 1–5.

 • Türk Kızılay | Uluslararası Yardımlar. (2019). Tarihinde 28 Kasım 2019, adresinden erişildi https://www.kizilay.org.tr/neler-yapiyoruz/uluslararasi-yardimlar

 • T.C Sağlık Bakanlığı, Resmi İnternet Sayfası. (2019). Sağlıkta Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Bülteni.Sayı:80. Erişim tarihi 25 Kasım 2019. Erişim adresi, https://dosyamerkez.saglik.gov.tr/Eklenti/33740,80-disabgm-bulten-kasim-2019-trpdf.pdf?0.

 • T.C Dışişleri Bakanlığı, Resmi İnternet Sayfası. (2016) Türkiye'nin Girişimci ve İnsani Dış Politikası. Erişim tarihi 26 Kasım 2019. Erişim adresi, http://www.mfa.gov.tr/dis-politika-genel.tr.mfa. TİKA Kalkınma Raporları(2017) Erişim tarihi:29.11.2019 Erişim adresi, www.tika.gov.tr.

 • Who. (2007). Frequently asked questions about the International Health Regulations (2005). Health (San Francisco), (2005).

 • WHO EMRO | Global health needs global health diplomacy | Health diplomacy | Health topics. (2015.). Tarihinde 17 Kasım 2019, adresinden erişildi http://www.emro.who.int/health-topics/healthdiplomacy/about-health-diplomacy.html

 • WHO Regional Office for Europe. (2019). HEALTH DIPLOMACY : spotlight on refugees and migrants. Tarihinde adresinden erişildi http://www.euro.who.int/en/publications/abstracts/health-diplomacy-spotlighton-refugees-and-migrants-2019

 • World Health Organization. (2012). ،6-7 2012 Summary Report Seminar on Health Diplomacy Cairo, Egypt (No. WHO-EM/HHR/001/A).

 • Wise, K. (2009). Public relations and health diplomacy. Public Relations Review, 35(2), 127–129. https://doi.org/10.1016/j.pubrev.2009.01.003

 • Youde, J. (2010). China’s health diplomacy in Africa. China: An International Journal, 8(1), 151–163. https://doi.org/10.1142/S0219747210000099

                                                                                                    
 • Article Statistics