Sağlık Diplomasisinin Dış Politika ve Küresel Halk Sağlığı Bağlamında Değerlendirilmesi

Author:

Year-Number: 2021-2
Number of pages: 127-137
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çalışmanın amacı dış politikada sağlık diplomasisinin küresel halk sağlığı kapsamında değerlendirilmesidir. Bu çalışmada öncelikle sağlık diplomasisinin uluslararası düzeyde yapılan anlaşmalar ve müzakere süreçlerine yansımaları incelenmiştir. Sonrasında ise küresel halk sağlığının dış politikadaki yeri ve önemi ele alınıp bulaşıcı hastalıklara karşı devletler arasında ne gibi önlemler alındığı incelenmiştir. Sağlık, dış politikada, güvenlik politikasında ve ticaret anlaşmalarında kritik bir unsurdur. Sağlık ve dış politika arasındaki derinleşen bağlantılar hem diplomatik hem de küresel sağlık topluluklarının karşılıklı hedeflerine ulaşmak için gerekli becerileri, anlama ve kaynakları yeniden incelemelerini gerektirmektedir. Ülkeler siyasi yönden çok çeşitli paydaşlarla ilişkileri sürdürmek ve sağlık hizmetlerinde fikir alışverişinde bulunmak için amaca uygun yeni becerilere ihtiyaç duymaktadır. Farklı çıkarların ortasında oluşan kaygılar ulusal sınırları aşan ve farklı yönetişim seviyelerinde ele alınması gereken sağlık sorunları ile ilgili olduğu için sağlık diplomasisine odaklanılmaktadır. 150 yıl önce olduğu gibi, bugün de küresel ve sınır ötesi sağlık tehditleri karşısında sağlık diplomasisine ihtiyaç duyulmaktadır. Sağlık diplomasisi, farklı ülkeler ile onların hükümetleri veya temsilcileri arasında yer almakla beraber farklı sektörlerden paydaşlarla ulusal, bölgesel veya yerel düzeyde de yapılabilir. Ayrıca, Sağlık Diplomasisi: Uluslararası kuruluşlar, STK'lar, özel sektör, kamu-özel ortaklıkları, hayırseverler, akademisyenler ve ünlüler gibi çeşitli aktörlerin devlet yanında yer almalarıyla da gerçekleşir.

Keywords

Abstract

The aim of the study is to evaluate health diplomacy in foreign policy within the scope of global public health. In this study, firstly, the reflections of health diplomacy on international agreements and negotiation processes were examined. Afterwards, the place and importance of global public health in foreign policy was discussed and what kind of measures were taken between states against infectious diseases was examined. Health is a critical element in foreign policy, security policy, and trade deals. The deepening links between health and foreign policy require both the diplomatic and global health communities to reexamine the skills, understanding and resources necessary to achieve their mutual goals. Countries need new relevant skills to maintain relationships with a wide range of politically diverse stakeholders and to exchange ideas in health care. The focus is on health diplomacy, as concerns amid divergent interests relate to health issues that cross national borders and need to be addressed at different levels of governance. As it was 150 years ago, health diplomacy is needed today in the face of global and cross-border health threats. While health diplomacy takes place between different countries and their governments or representatives, it can also be done at the national, regional or local level with stakeholders from different sectors. In addition, Health Diplomacy: It also happens when various actors such as international organizations, NGOs, the private sector, public-private partnerships, philanthropists, academics and celebrities are on the side of the state.

Keywords