Kırgızistan’ın Bürokratik Kurumlarında Siyasetin Etkisi: İşe Alma ve Tasfiye Uygulamaları

Author:

Year-Number: 2021-4
Number of pages: 492-502
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Siyaset ile bürokrasi arasındaki ilişkilerin yasal kurum ve kurallar etrafında şekillenmesi ideal tip bürokrasilerin özelliklerindendir. Buna karşın siyasetin bürokrasi üzerindeki yoğun etkisi ve gayri şahsi ilişkiler, patrimonyal bürokrasileri ortaya çıkarır. Günümüzde bu tarz ilişkilerin söz konusu olduğu ülkelerde yasal-rasyonel kurumların bulunmasının yanı sıra kişisel ilişki ağlarının bürokrasiyi şekillendirmesi neopatrimonyal bir yönetim tarzının benimsendiğini ortaya koyar. Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra ortaya çıkan bağımsız Orta Asya ülkelerinin yönetim tarzında bazı benzerlikler ve farklılıklar vardır. Kırgızistan’ın bağımsızlığını kazanmasından sonra ortaya çıkan siyaset-bürokrasi ilişkisini temellendiren unsurların başında klan siyaseti, bölgesel ve yerel liderlik yapıları, hemşericilik ve akrabalık ilişkileri gelmektedir. Bu çıkar gruplarının cumhurbaşkanı etrafında kümeleşmesiyle ortaya çıkan bu ilişkiler, kamu kurumlarındaki insan kaynakları politikalarını doğrudan etkilemektedir. Bu durum kurumlardaki yolsuzlukların önünü açan en önemli etkenlerden kabul edilmektedir. Neopatrimonyalizm teorisi temeline oturtulan bu çalışmada Kırgızistan’daki bürokratik kurumların siyasi aktörlerin güdümüne girerek asli vazifesi olan kamu hizmetlerinin aksatılmasına neden olduğu yapılan literatür taraması ve mülakatlar neticesinde ortaya koyulmuştur.

Keywords

Abstract

One of the characteristics of ideal type bureaucracies is that the relations between politics and bureaucracy are shaped on the basis of legal institutions and rules. On the contrary, the intense influence of politics on bureaucracy and impersonal relations reveal patrimonial bureaucracies. Today, the existence of legal-rational institutions in countries where such relationships take place, as well as the formation of bureaucracy by personal relations networks reveal that a neopatrimonial management style has been adopted. There are some similarities and differences in the management style of the Central Asian countries that emerged after the collapse of the Soviet Union. Clan politics, regional and local leadership structures, fellowship and kinship relations are the main factors that base the politics-bureaucracy relationship that emerged after Kyrgyzstan's independence. These relations, which emerge as these interest groups cluster around the president, directly affect the human resources policies in public institutions. This situation is regarded as one of the most important factors that paves the way for corruption in institutions. This study is based on the theory of neopatrimonialism. It has been determined that bureaucratic institutions in Kyrgyzstan are under the control of political actors, and public services, which is the main duty of the bureaucracy, cause disruptions.

Keywords