Kırgızistan’da Vergilendirme Yetkileri Açısından Yerel Yönetimlerin Mali Özerkliğinin Değerlendirilmesi

Author:

Year-Number: 2022-4
Yayımlanma Tarihi: 2022-12-30 23:07:20.0
Language : Türkçe
Konu : Maliye
Number of pages: 396-416
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Devlet gelir kaynaklarını artırmak ve mali özerkliklerini genişletmek için vergilendirme yetkisini yerel yönetimlere devredebilir. Bu çalışmanın amacı, Kırgızistan'daki yerel yönetimlerin vergilendirme yetkileri çerçevesinde mali özerkliklerini değerlendirmektir. Yerel yönetimlerin vergilendirme yetkilerini incelemek için yaptığımız nicel analizde 2000 ile 2021 yıllar arası veriler kullanılmıştır. Yerel yönetimlerin vergi gelirlerinin toplam gelirleri ve toplam vergi gelirleri içindeki payları yerel yönetimlerin vergilendirme yetkisini yansıtan değişkenler olarak kullanılmıştır. Ayrıca, yerel yönetimlerin vergilendirme yetkilerinin sınırlarını belirleyen yasal çerçeve de incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar Kırgızistan'da yerel yönetimlerin vergilendirme yetkileri açısından mali özerkliklerinin düşük olduğunu ve büyük ölçüde merkezi yönetim bütçesinden yapılan transferlere bağımlı olduğunu göstermektedir. Yasal çerçeveye göre mahalli idarelerin vergilendirme yetkisi yok denilebilecek sınırlar içerisindedir. Kırgızistan’da çoğu yerel yönetimlerde vergi tabanının dar olması ve vergi yönetiminin etkinsizliği ile ilgili sorunların çözülmediği sürece vergilendirme yetkisinin yerel yönetimlere devredilmesinin ertelenmesi önerilmektedir.

Keywords

Abstract

The state may delegate the authority for taxation to the local governments to increase the source of their revenue and to expand their financial autonomy. The purpose of this study is to assess the financial autonomy of local governments in Kyrgyzstan in terms of revenues based on their taxing power. We used the data from 2000 to 2021 in our quantitative analysis to determine the level of the taxing power of local governments. The ratios of tax revenues of local governments in the total revenue and the total tax revenues were used as variables reflecting the level of taxing power of the local governments. The legal framework that sets the limits for tax authority of local authorities was also analyzed. The results show that financial autonomy of local governments in terms of their taxation power is low, and largely depends on transfers from the central government budget in Kyrgyzstan. According to the legal framework, the taxation authority of local administrations is within the limits that can be called as no. Since increasing the financial autonomy through expanding the taxing power of local governments poses problems this needs to be solved, like a narrow tax base and inefficient tax administration in the regions. Thus, it can be argued that it is too early to transfer taxation power to local governments.

Keywords