65+ Yaşlı Hakları Derneği Üzerinden Sivil Toplum Kuruluşlarının Yaşlılıkla İlgili Çalışmaları

Author :  

Year-Number: 2024-1
Yayımlanma Tarihi: 2024-02-27 11:19:53.0
Language : Türkçe
Konu : Sosyal Hizmet
Number of pages: 49-57
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Hem ülkemizde hem de dünyada yaşlı nüfusun hızla artması yaşlılık olgusunu daha da görünür hale getirmiştir. Yaşlılara yönelik yapılacak her çalışma, sağlıklı toplum oluşturmak için oldukça önemlidir. Bu sebeple kamu kurum ve kuruluşlarının, özel sektörün, üniversitelerin ve sivil toplum kuruluşlarının yaşlı refahı konusunda yapacağı çalışmalar hem yaşlılara hem de topluma önemli katkıda bulunacaktır. Sivil toplum kuruluşlarının yaşlılık alanı ve yaşlıların sorunları ile ilgili pek çok çabası ve katkısı bulunmaktadır. Buna rağmen yaşlılarla ilgili sivil toplum kuruluşlarının sayısının yeterli olduğunu söylemek mümkün değildir. Bu sebeple yaşlılıkla ilgili gönüllü çalışmalar yetersiz kalmakta, diğer kurumlara daha fazla yük binmektedir.  Bu makalede yaşlılık ile ilgili gönüllü çalışmalarıyla dikkat çeken 65+ Yaşlı Hakları Derneği'nin çalışmaları incelenmiştir. Derleme niteliğindeki çalışmada derneğin yaşlıların sorunlarına çözüm ve farkındalık oluşturma, yaşlılıkla ilgili bilimsel etkinlikler düzenleme, bilimsel bilgi üretilmesine katkı sağlama, yoksul ve yaşlı kadınları güçlendirme gibi çalışmalar yaparak yaşlılık refahına katkı sunduğu görülmüştür.

Keywords

Abstract

The rapid increase in the elderly population both in our country and in the world has made the phenomenon of aging more visible. Any work for older people is very important for creating a healthy society. For this reason, studies on the well-being of older people carried out by public institutions and organizations, the private sector, universities and non-governmental organizations will make a significant contribution to both older people and society. Non-governmental organizations make numerous efforts and contributions in the field of aging and the problems of older people. However, it cannot be said that the number of non-governmental organizations dealing with older people is sufficient. For this reason, volunteer work for older people is not enough and other institutions are placed under greater strain. This article examines the work of the 65+ Elderly Rights Association, which draws attention to its voluntary work for older people. In a review study, it was shown that the association contributes to the well-being of older people by, for example, creating solutions and awareness for the problems of older people, organizing scientific events on the subject of aging, contributing to the production of scientific knowledge and empowering poor and older women.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics