Türkiye'de yapılan ÜAK doçentlik başvurusunda, dergimizde yayınlanan makalelerin puanlandırılması hakkında bilgilendirme için tıklayınız.


Dergimizde yayınlanan makaleler, T.C. Üniversitelerarası Kurul tarafından yayınlanan Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı doçentlik başvuru şartları içerisinde 1d veya 2b maddeleri kapsamında değerlendirilebilir.

Ayrıca dergimiz, Yükseköğretim Kurulu'nun 07.03.2019 tarihli Genel Kurulunda alınan karar ve Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı'nın 25.01.2022 tarihli ve 1126 saylı yazısında belirtilen kriterlere uygun olarak yağmacı/şaibeli dergiler kapsamında değildir. Dergimizin açık erişim olması dolayısıyla başvuru esnasında bir kereye mahsus sembolik bir ücret alınmaktadır. Makale kabulünden sonra yayımlanması için ücret veya ek bir ücret talep edilmemektedir. Bundan dolayı YÖK ve ÜAK tarafından açıklanan kriterlere uygun bir şekilde JAVStudies'te yayınlanan makaleler doçentlik başvurusunda ve/veya akademik teşvik kapsamında (diğer alan indeksleri) kullanılabilir.

JAVStudies Editörlüğü