Türkiye'de yapılan ÜAK doçentlik başvurusunda, dergimizde yayınlanan makalelerin puanlandırılması hakkında bilgilendirme için tıklayınız.


JAVStudies, 8 yıldır yayın yapan saygın bir ulusal-uluslararası hakemli dergidir. Dergimizde yayınlanan makaleler, T.C. Üniversitelerarası Kurul tarafından yayınlanan Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı doçentlik başvuru şartları içerisinde isteğe bağlı olarak uluslararası diğer alan indekslerinde taranması dolayısıyla 1d (5puan) veya ULAKBİM dışındaki ulusal indekslerde taranması dolayısıyla 2b (4puan) maddeleri kapsamında değerlendirilebilir.

Ayrıca dergimiz, Yükseköğretim Kurulu'nun 07.03.2019 tarihli Genel Kurulunda alınan karar ve Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı'nın 25.01.2022 tarihli ve 1126 saylı yazısında belirtilen kriterlere uygun olarak yağmacı/şaibeli dergiler kapsamında değerlendirilemez. Dergimizin açık erişim olması dolayısıyla başvuru esnasında bir kereye mahsus ücret alınmaktadır. Makale kabulünden sonra yayımlanması için ek bir ücret talep edilmemektedir. Bundan dolayı YÖK ve ÜAK tarafından açıklanan kriterlere uygun bir şekilde JAVStudies'te yayınlanan makaleler doçentlik başvurusunda ve/veya akademik teşvikte (diğer alan indeksleri kapsamında) kullanılabilir.

JAVStudies Editörlüğü