Osmaniye İlinin Coğrafi İşaretli Ürün Potansiyelinin Değerlendirilmesi
Evaluation of the Potential of Osmaniye in terms of the Products with Geographical Indication

Author : Meral ÜZÜLMEZ
Number of pages : 188-196

Abstract

Coğrafi işaretler, yöresel ürün ve lezzetlerin korunmasını ve taklitlerine karşı yasal olarak mücadele edilmesini sağlayan işaretlerdir. Coğrafi işaretlerin, yerel üretimi ve bölgesel gelişimi desteklemesi, geleneksel bilgi ve kültürel değerleri koruması ve turizme katkı sağlaması gibi birçok avantajı bulunmaktadır. Bir bölgede/yörede coğrafi işaret tescili alabilecek ürünler; gıda ürünleri, tarımsal ürünler olabileceği gibi; el sanatları, sanayi ürünleri, maden ve doğal ürünler de olabilmektedir. Bu kapsamda çalışmada, Osmaniye ilinin coğrafi işaretli ürün potansiyelinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, Osmaniye ilinin coğrafi işaret potansiyeli taşıdığı düşünülen ürünleri ikincil veri kaynakları incelenerek ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Çalışmanın sonuç kısmında ise, Osmaniye ilinin coğrafi işaret potansiyeli olan ürünlerinin tescil alabilmesi ve bu ürünlerin bölgeye katkı sağlaması amacıyla ilgili kişi, kurum veya kuruluşlara çeşitli öneriler sunulmuştur.

Keywords

Osmaniye, Coğrafi İşaret, Coğrafi işaret potansiyeli.

Read:950

Download: 455

Atıf Bulunamadı