Kırgızistan-Türkiye-Rusya Borsa’ların Karşılaştırmalı Analizi

Author:

Number of pages: 52-62
Year-Number: 2021-1

Abstract

Dünyanın küresel hale gelişi ile piyasanın nabzı haline gelen borsanın önemi daha da bir artmaktadır. Özellikle Kırgızistan gibi gelişmekte olan ülkelerin kalkınma potansiyelini ortaya koymakta olduğu bilinmektedir. Bu amaçla makalede, Kırgızistan borsasının tarihi incelenerek Türkiye ve Rusya ülkelerinin borsa verileri ile karşılaştırmalı analiz yapılmaktadır. Çalışmada 2015-2019 resmi borsa verileri kullanılmıştır. Neticede, borsa gelişim tarihi ve verileri incelenmiş ve Kırgızistan’ın Türkiye ve Rusya ülkelerine göre oldukça az geliştiği fakat Rusya ile olan daha eski lakin Türkiye ile olan yeni gelişen ilişkiler sayesinde gelişme potansiyelinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

The importance of the stock exchange, which has become the pulse of the market with the globalization of the world, increases even more. It is known that it reveals the development potential of developing countries, especially as Kyrgyzstan. For this purpose, in the article, the history of Kyrgyzstan stock exchange is reviewed and made comparative analysis of Kyrgyzstan, Turkey and Russia stock exchanges. In the article, were used 2015-2019 official stock exchange data. As a result, stock exchange history and the data were reviewed and have reached the conclusion that the Kyrgyzstan stock exchange quiet less developed rather than Turkey and Russia stock exchanges, but has development potential because of older relation with Russia and new developing relations with Turkey.

Keywords