Bağımsız Denetimde Makine Öğrenmesi: Teorik Bir Yaklaşım

Author :  

Year-Number: 2023-1
Yayımlanma Tarihi: 2023-03-28 21:38:34.0
Language : Türkçe
Konu : İşletme
Number of pages: 95-114
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada, yapay zekâ ve makine öğrenmesi tekniklerinin muhasebe denetimi alanındaki uygulamaları incelenmektedir. Kapsamlı bir literatür taraması ile muhasebe denetimi alanındaki yapay zekâ ve makine öğrenmesi çalışmaları altı başlık altında organize edilmiş ve sunulmuştur. Denetçi seçimi, denetim görüşü, işletmenin sürekliliği, hile denetimi ve risk yönetimi başlıkları altındaki çalışmalarda kullanılan metotlar, veri setlerinin yapısı ve veri setlerinde yer alan öznitelikler hakkında detaylı bilgi verilmektedir. Muhasebe denetimde metin madenciliği ve doğal dil işleme başlığı altında yer alan çalışmalar sonuçları ile birlikte tartışılmaktadır. Çalışma şu şekilde organize edilmiştir, birinci bölümde yapay zekâ, makine öğrenmesi, öğrenme stratejileri, derin öğrenme ve metin madenciliği hakkında bilgi verilmektedir. İkinci bölümde yedi başlık altında yapay zekanın ve makine öğrenmesinin denetim alanında nasıl uygulamalarda kullanıldığı mevcut literatür ve uygulamadaki yansımalarının ortaya koymak maksadı ile dört büyük denetim firmasının yayınladığı raporlardan yola çıkılarak tartışılmaktadır.

Keywords

Abstract

In this study, the applications of artificial intelligence and machine learning techniques in the field of auditing are examined. With a comprehensive literature review, artificial intelligence and machine learning studies in the field of auditing are organized and presented under six topics. Detailed information is given about the methods used in the studies, the structure of the data sets, and the features in the data sets under the topics of auditor selection, audit opinion, going concern, fraud detection, and risk management. Studies on the topic of text mining and natural language processing in auditing are discussed with their results. The study is organized as follows, in the first part, information about artificial intelligence, machine learning, learning strategies, deep learning, and text mining is given. In the second part, under seven topics, how artificial intelligence and machine learning are used in the field of auditing is discussed based on the current literature and the reports published by the big four audit firms in order to reveal reflections in practice.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics