Uluslararası Örgütlerin Küresel Sağlık Güvenliğinde Belirsiz Etkisi: D-8 (Developing Eight) Örneği

Author :  

Year-Number: 2023-2
Yayımlanma Tarihi: 2023-06-26 23:02:41.0
Language : Türkçe
Konu : Uluslararası İlişkiler
Number of pages: 152-161
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sağlık, insan hayatının korunmasında önemli bir değer olmanın yanında bulaşıcı hastalıklar ya da biyo-terörizm gibi tehditler nedeniyle küresel güvenlik boyutuna ulaşabilmektedir. Birleşmiş Milletlere bağlı WHO, NATO, Afrika Birliği ve D-8 vb. gerek bölgesel gerek küresel olan uluslararası örgütlerin ve Avrupa Birliği gibi ulus üstü örgütlerin küresel sağlık güvenliğinde belirsiz bir etkisinin olduğu, önlem almada ve iş birliği sağlamada yetersiz olduğu hususları bu dönemde sıklıkla dile getirilen eleştirilerin odağında yer almaktadır. Bu çalışma; uluslararası örgütlerin bulaşıcı hastalıklara karşı üye ülkeler ve diğer uluslararası toplum ile olan ilişkilerinin dünya nüfusunun 1/7’ini teşkil eden D-8 örneğini incelemeyi amaçlamaktadır. Nitel yöntemle ele alınan çalışmada D-8 örgütünün küresel sağlık güvenliğinde oynadığı rolü, üye ülkeler ile yapılan iş birlikleri ve üye ülkelere önerdiği teorik ve pratik politikalar incelenmektedir. Araştırma sonucunda D-8 örgütünün küresel sağlık güvenliğini sağlamada belirsiz bir etkiye sahip olduğu saptanmıştır.

Keywords

Abstract

In addition to being an important value in the protection of human life, health can sometimes reach the global security dimension due to communicable diseases or bioterrorism. World Health Organization (WHO) is affiliated with the United Nations, NATO, African Union, and D-8 (Developing Eight) etc. It has become the focus of criticism, as both regional and global international organizations and supranational organizations such as the European Union have an uncertain effect on Global Health Security and are insufficient in taking precautions and cooperating. In this study, the relations of international organizations with member countries and other international communities against communicable diseases are examined; The D-8 organization, which constitutes one-seventh of the world's population, will be examined as a sample, and the role of the organization in global health security, cooperation with member countries and practical and theoretical policies imposed on member countries will be studied.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics