E-Sağlık Okuryazarlığının Sağlık Bilinci ve Sağlıksız Gıda Tüketimine Etkisinin İncelenmesi: Yüksekokul Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma

Author :  

Year-Number: 2024-2
Yayımlanma Tarihi: 2024-06-28 22:48:57.0
Language : Türkçe
Konu : Sağlık Yönetimi
Number of pages: 123-133
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Dijitalleşme insanların sağlıkla ilgili bilgilere ulaşabilme becerisini artırabilmektedir. Bu bağlamda, sağlıkla ilgili etkileri olduğu beklenen e-sağlık okuryazarlığı, sağlıkla ilgili birçok araştırmaya konu olmuştur. Bu araştırmada, e-sağlık okuryazarlığının, sağlık bilinci ve sağlıksız gıda tüketimine etkisini ortaya koymak amaçlanmaktadır. Araştırma amaçları doğrultusunda, e-sağlık okuryazarlığı, sağlık bilinci ve sağlıksız gıda tüketimi ölçekleri kullanılarak 351 meslek yüksekokulu öğrencisinden bırak topla anket yöntemiyle birincil veriler toplanmıştır. Elde edilen veriler üzerinde, SPSS 25 kullanılarak açıklayıcı faktör, güvenilirlik, normal dağılım ve regresyon analizleri gerçekleştirilmiştir. Analizler neticesinde, sağlık bilincinin sağlıksız gıda tüketimini negatif yönde ve e-sağlık okuryazarlığının sağlık bilincini pozitif yönde etkilediği tespit edilmiştir. Diğer taraftan her ne kadar e-sağlık okuryazarlığının sağlıksız gıda tüketimini doğrudan etkilediği tespit edilmese de sağlık bilinci aracılığıyla sağlıksız gıda tüketimini etkilediği anlaşılmaktadır. Araştırma neticesinde; sağlıkla ilgili kuruluşlarının e-sağlık okuryazarlığını destekleyici faaliyetler gerçekleştirmesi ve ilgili araştırmalarda e-sağlık okuryazarlığı değişkeninin göz önünde bulundurulması önerilmektedir.  

Keywords

Abstract

Digitalization can increase people’s ability to access health-related information. In this context, e-health literacy, which is expected to have health related effects, is the subject of many health related research. In this study, it is aimed to reveal the effect of e-health literacy on health awareness and unhealthy food consumption. In line with the research purposes, primary data was collected from 351 vocational school students by drop-and-collect survey method, using e-health literacy, health awareness and unhealthy food consumption scales. Exploratory factor, reliability, normal distribution and regression analyzes were performed on the obtained data using the SPSS 25. As a result of the analysis, it was determined that health awareness negatively affects unhealthy food consumption and e-health literacy positively affects health awareness. On the other hand, although e-health literacy has not been found to affect unhealthy food consumption directly, it is understood that it affects unhealthy food consumption through health awareness. As a result of the research; it is recommended that health-related organizations carry out activities supporting e-health literacy and that the variable of e-health literacy should be taken into consideration in related research.  

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics