İslami Muhasebe Kavramı Üzerine Eleştirel Bir Değerlendirme

Author :  

Year-Number: 2024-2
Yayımlanma Tarihi: 2024-06-28 22:48:44.0
Language : Türkçe
Konu : İşletme
Number of pages: 105-122
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İslami finans sektörü son yıllarda dünya çapında katlanarak büyümeye devam etmektedir. İslami Finans Kuruluşları (İFK'lar) finansal tablolarını Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS) uygun olarak hazırlarken aynı zamanda İslam hukuku ilkelerine bağlı kalmaları gerekmektedir. Bunun sonucunda hazırlanan finansal raporlamada kalemlerin muhasebeleştirilmesi, ölçülmesi, sunum ve açıklamasında bazı farklılıklar ve zorluklarla karşılaşılmaktadır. Bu farklılıklar sonraki hesaplamaları ve analizleri etkileyebilmektedir. Ayrıca İslami finans kuruluşlarının dışındaki işletmeler de İslami finansal araçları kullanmakta, muhasebeleştirmekte ve finansal raporlamalarında sunmaktadır. Bu durum uygulamada bazı soru işaretlerine yol açmaktadır. Bu yüzden dünya genelinde farklı ülkelerde farklı İslami Finansal Raporlama standartları geliştirilmektedir. Her ne kadar İslam ekonomisi ve İslami finans alanında birçok akademik çalışma yapılsa da özellikle İslami muhasebe alanında yapılan çalışmalar kısıtlıdır. Bu çalışmanın amacı, muhasebe kavramının İslamlaştırılması üzerine ortaya çıkan İslami muhasebe kavramını eleştirel olarak ele almaktır. Çalışmada literatür taramasıyla birlikte bibliyometrik bir yaklaşım kullanarak ortak atıf ve ortak yazarlık üzerine bibliyografik analiz kullanılarak alanın gelişimi ve yapısı açıklanmaktadır. Çalışma sonucunda bazı temel kavram ve ilkeler dışında muhasebe kayıt düzeninde bir farklılık olmadığı, literatür taramasında ortak bir İslami muhasebe tanımı geliştirilmediği ve muhasebe ile ilgili ilke, kavram ve ölçümlerle ilgili kurallar standartlar tarafından belirlendiğinden İslami muhasebe gibi bir ayrım yapılmasına gerek olmadığı sonucuna varılmıştır.

Keywords

Abstract

In recent years, the Islamic finance sector has grown exponentially worldwide. While Islamic Financial Institutions (IFIs) prepare their financial statements in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRS), they are also required to adhere to the principles of Islamic law. As a result, the recognition, measurement, presentation, and disclosure of items in the prepared financial reporting encounter some differences and difficulties. These differences may affect subsequent calculations and analyses. In addition, businesses outside Islamic financial institutions also use, recognize, and present Islamic financial instruments in their financial reporting. This raises some questions in practice. Therefore, various countries around the world are developing different Islamic financial reporting standards. Despite the abundance of academic research in the fields of Islamic economics and Islamic finance, there is a dearth of studies specifically focused on Islamic accounting. The aim of this study is to critically examine the concept of Islamic accounting, which emerged from the Islamization of the concept of accounting. Using a bibliometric approach together with a literature review, the study describes the development and structure of the field, including co-citation, co-authorship, and bibliographic linkage. The study concludes that there are no differences in the accounting recording system, except for some basic concepts and principles; the literature review has not developed a common definition of Islamic accounting; and there is no need to distinguish Islamic accounting as standards determine the rules related to accounting principles, concepts, and measurements.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics