Amaç ve Kapsam


AMAÇ VE KAPSAM
 
İnsanlığa faydalı olmanın yolu ilimden geçmektedir. İlmin sahipleri olan bilim dünyasına hizmet etmek ve azami derecede katkıda bulunmak için çaba göstermek en kutsal amaçlardan birisidir.

Bilim dünyasına katkıda bulunmanın yollarından birisi ilmi çalışmaları yayınlamak ve bilim dünyasının istifadesine sunmaktır. Bu yolda çeşitli vasıtalarından belki de en önemlisi akademik dergilerdir.

İlmi çalışmaların bilim dünyasının istifadesine sunulması için bir vasıta olan kaliteli akademik dergiler içerisinde yer almak öncelikli amaçtır. Bu amaca ulaşmak için ilk aşama yayınların kaliteli olması için gayret göstermek ve akademide en ileri düzeydeki dergileri örnek alarak yayınların kalitesini artırmaktır.

Bu yolda akademik çalışmaları yapanların yayınlarını hızlı bir şekilde bilim dünyasının istifadesine sunmak da amaçlardandır. Bunun en önemli sebebi içinde bulunulan çağda bilim dünyasının bir yarış içerisinde olması ve gelişen teknoloji ve hızla değişen sosyal ortam dolayısıyla fikirlerin, düşüncelerin ve bilimsel çalışmaların da hızla şekil değiştirmesi ve gecikme durumunda faydadan yoksun kalmasındandır. Bu amacı gerçekleştirirken kaliteden asla ödün verilmeyecektir.

Kaliteyi artırmaya çalışırken konuların dağılmaması için uzmanlık alanında ilerlemek ve daha sınırlı bir alanda çalışma yapmak gerekmektedir. Bundan dolayı iktisadi ve siyasi konularla derginin kapsamını sınırlandırmak tercih edilmiştir. Çünkü iktisat ile siyaset birbirinden bağımsız konular değildir. Bundan dolayı iktisadın çeşitli dalları, işletme, finans, yönetim ve organizasyon ile siyaset, uluslararası ilişkiler ve iktisadi ve idari bilimler alanına giren sosyal hizmet, sağlık yönetimi kapsamın içerisinde yer alacaktır.
Yukarıdaki temel amaçlar doğrultusunda başka bir hedef uluslararası alanda tanınır bir dergi olmaktır. Bundan dolayı başta yardımcı editör olmak üzere uluslararası düzeyde editör kurulu oluşturulmuştur. Yardımcı editör ve üstün nitelikli editör kurulu ile birlikte uluslararası düzeyde kaliteli bir dergi olmak için koordineli çalışma yapılmaktadır.

Son olarak teknik özellikler, DOI, intihal kontrolleri, kör hakemlik sistemi, İngilizce arayüzün ve İngilizce makale takip sisteminin mevcut olması vb. özelliklerle uluslararası düzeyde en önemli dergilerden birisi olmanın gerekliliklerinin titizlikle yerine getirilmesi ve böylece niteliğin artırılması temel amaçlar arasında yer almaktadır.