ISSN:2149-8598

Ege'de Temel Sorun: Unutul(may)an Türk Adaları


Bu çalışmanın ana amacı, Türkiye’nin uluslararası antlaşmalarla egemenliklerini Yunanistan’a devretmediği Ege’deki Türk Adaları’nı araştırmaktır. Bu amaca varmak için, ilk önce “Mavi Vatan” kavramı irdelenecek, daha sonra Ege Denizi’nin ve kullanımının Türkiye ve çevre ülkeler için önemi ortaya konulacak; müteakiben Lozan Dengesi irdelenerek, Kardak Krizi ile çıkan “Gri Bölgeler”in hukuki veçhesi özetle incelenecek, müteakiben nihai bir değerlendirmede bulunulacaktır. Bu çalışma, meselenin hukuksal boyutunu derinlemesine ve dünyadan benzer örneklerle karşılaştırmalı analizden ziyade, Ege’nin ve bu denizin kullanımının Türkiye ve bölge ülkeleri için önemini, Ege’de Lozan dengesinin ne anlama geldiğini ve egemenliği tartışmalı adaların neden Ege sorunlarının temelini teşkil ettiğini ortaya koymak niyetindedir. Dolayısıyla bu çalışma, üzerinde daha fazla sorgulamayı gerektiren yanıtlanmamış hukuki sorularla, okuyucuyu da araştırmaya katılmaya çağırmak arzusundadır. Sorunun hukuki boyutuyla ilgili birçok argümanı tarafların görüşleriyle birlikte sunmaya çalışmak, gerek yer darlığı nedeniyle, gerekse çalışmanın hedefini aşacağından, konunun hukuksal boyutunun, uluslararası deniz hukuk uzmanları tarafından bugüne değin yapılmış ve gelecekte yapılacak başka çalışmaların konusu olduğu düşünülmektedir.


Keywords


Ege Denizi, Ege Sorunları, Ada-Adacık ve Kayalık, Deniz Hukuku, Karasuları, Uluslararası Antlaşmalar

Author: Mete Kaan KAYNAR - & Gökhan AK
Number of pages: 88-103
DOI: http://dx.doi.org/10.23929/javs.108
Full text:
Paylaş:
Journal of Academic Value Studies (JAVStudies)
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.