ISSN:2149-8598

Balkanlar’da “Modern” Bir Yunan Tragedyası: Çamerya Arnavutları Kıyımı


Yunanistan, 1950’lerden itibaren Kıbrıs’ta Kıbrıslı Türkleri yok etmek amacıyla şiddet, zulüm, katliam başlatmış ve sonunda bunlar, Ada’da “soykırım” şeklinde tanımlanacak hareketlere varmıştır. Benzer şekilde, 20 yüzyıl başlarında Balkanlar’ın Epir bölgesi, büyük çoğunluğunu oluşturan yerli Çameria-Çamerya Arnavut nüfusunun direncine rağmen, 1913 Londra Büyükelçiler Konferansı’nın kararları ile Yunan devleti yönetimi altında etnik bir azınlık kabul edilerek, Arnavutluk’tan koparılmış ve Yunanistan egemenliğine verilmiştir. Ve bu yerli halk, II. Dünya Savaşı yıllarında Yunanlarca trajik bir kadere maruz bırakılmıştır. Bu çalışma, Çamerya bölgesi ile onun halkı Çameryalıların siyasi-toplumsal tarihini inceleyerek, bu halkın Yunan devletince maruz bırakıldığı “1944–1945 yılları etnik temizlik ve kıyım” olayını analiz edecektir. Bu çalışmanın ana amacı, Balkanlar’ın batısında Arnavutluk ile Yunanistan arasında yer alan Epir coğrafyasının bir kısmını oluşturan Çamerya bölgesinde yaşayan yerli Çamerya Arnavutları’na Yunanların II. Dünya Savaşı’nda 27 Haziran 1944 ile Mart 1945 tarihleri arasında uyguladıkları soykırıma varan katliamları araştırmaktır. Bu amaca varmak için, ilk önce 20. yüzyıl Arnavutluk-Yunanistan ilişkilerine ve sorunlarına özet bir bakış yapılacak; daha sonra iki ülke arasındaki sorunların göbeğinde yer alan Çamerya bölgesi ve Çamerya Arnavutları incelenecek; müteakiben Yunanlarca Çamerya Arnavutlarına uygulanan kıyımın neden ve detayları irdelendikten sonra, kıyım sonrası yaşanan gelişmeler ortaya koyularak nihai bir değerlendirmede bulunulacaktır.


Keywords


Balkanlar, Arnavutluk, Kıyım, Çamerya, Çamerya Arnavutları

Author: Mete Kaan KAYNAR - & Gökhan AK
Number of pages: 79-93
DOI: http://dx.doi.org/10.23929/javs.119
Full text:
Paylaş:
Journal of Academic Value Studies (JAVStudies)
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.