ISSN:2149-8598

Nakit Akış Tablolarının İçerik Analizi Yöntemi İle Değerlendirilmesi


Nakit akış tablosu, finansal durum tablosu ve kâr veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu ile birlikte dikkate alındığında şirket ilgililerine; net aktiflerdeki değişimi, finansal yapıyı ve nakit akışlarının tutarını ve zamanlamasını değerlendirebilmesi için gerekli bilgiyi sağlar. Bu çalışmada BİST 30 şirketlerinin nakit akış tabloları içerik analizi yöntemi ile değerlendirilmiştir. Bu kapsamda ilgili şirketlerin nakit akış tablolarında yer alan nakit hareketleri; işletme, yatırım ve finansman faaliyetleri temelinde oransal olarak tespit edilmiştir. Ayrıca her bir faaliyetin alt kalemleri tespit edilmiş ve bunların da yer aldığı faaliyet içerisindeki oranları saptanmıştır. Bu analiz ile hem BİST 30 şirketlerinin nakit akışlarının durum tespitinin yapılması hem de şirket ilgililerinin nakit hareketlerinin etkili olduğu alanlarda doğru karar almalarına yardımcı olması amaçlanmıştır.


Keywords


Nakit Akış Tabloları, BİST 30, İçerik Analizi.

Author: Hakan CAVLAK - ; Yasin CEBECİ & Necati GÜNEŞ
Number of pages: 234-246
DOI: http://dx.doi.org/10.23929/javs.404
Full text:
Paylaş:
Journal of Academic Value Studies (JAVStudies)
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.