ISSN:2149-8598

KOBİ’lerde Marka İnşası ve Başarılı Marka Yönetimi: Bir Örnek Olay Çalışması


Marka; bir şirketin kimliğidir. Başarılı markalar, tüketicilere rakip firmalardan farklı bir değer sunarlar. Firmalar satışlarını, karlarını ve pazar paylarını arttırmak ya da bugünkü mevcut durumlarını korumak için güçlü markalar inşa etmek zorundadır. Güçlü markaların avantajları; ürün performans (kalite) algısının gelişmesi, müşteri bağlılığının artması, elastik olamayan tüketici tepkisini olarak sayılabilir. Marka ve pazarlama literatüründe güçlü markaların inşası ve onlara yol haritası sunulması için yapılan çalışmalara literatürde sıklıkla rastlanmaktadır. Ancak bu çalışmalar ve örnek olaylar daha çok büyük ve çok uluslu firmalar ile ilgilidir. Çalışmanın amacı küçük ve ortaboy ölçekte faaliyet gösteren işletmeler için marka inşası ve markanın yönetimi ne etki eden unsurların tespiti için keşifsel bir araştırmanın sonuçlarını sunmaktır. Çalışmada örnek olay olarak İzmir ’de faaliyet gösteren bir Türk firması olan “Volkan İtfaiye Araçları” ele alınmıştır. Bu çalışma nitel bir çalışma olup firma sahipleri ile yarı yapılandırılmış görüşme gerçekleştirilmiştir. Bu şekilde toplanan verilerin, markalaşma yolculuğuna çıkmak için nelere dikkat etmek gerektiğini öğrenmek isteyen işletmelere bir “yol haritası” sunması amaçlanmaktadır. Çalışma sonuçlarına göre; girişimcinin kişisel özellikleri, çalışanların markalaşma sürecini benimsemesi, Ar-ge faaliyetlerine verilen önem ve faaliyet gösterilen pazar küçük işletmelerin markalaşmasına etki eden başlıca unsurlar olarak öne çıkmaktadır. Konu ile ilgili gelecekte daha kapsamlı çalışmalar yapılması gerektiği açıktır.


Keywords


marka, marka yönetimi, marka inşası, markalama kriterleri, KOBİ (Küçük ve Orta boy işletmeler)

Author: Güneş Açelya SİPAHİ - & Meltem ONAY
Number of pages: 67-75
DOI: http://dx.doi.org/10.23929/javs.594
Full text:
Paylaş:
Journal of Academic Value Studies (JAVStudies)
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.