ISSN:2149-8598

Muhasebe Meslek Mensuplarının Adli Muhasebeciliğe Yönelik Algılarının Farklı Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi: Kars Ardahan ve Iğdır Örneği


Bir ülkede ya da bölgede ortaya çıkan mali olayların/skandalların kısa sürede bütün dünyayı etkileyecek sonuçlar doğurması, küresel ticari hayatta yaşanan ekonomik anlaşmazlıklar, gerçeğe uygun olmayan finansal tabloların kullanılması gibi birçok olgu başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere pek çok batı ülkesinde “Adli Muhasebe” olarak isimlendirilen mesleğin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Dünyada hızla yaygınlaşan ve ayrı bir uzmanlık olarak değerlendirilen; fakat ülkemizde tam anlamıyla uygulama alanı bulamayan adli muhasebecilik; adli sorunlarda sorunu çözüme kavuşturmak amacıyla muhasebe, denetim, psikoloji ve birçok bilim dalından yararlanan alandır. Adli muhasebenin önemi doğrultusunda hazırlanan bu çalışmada öncelikli olarak adli muhasebe ve adli muhasebe mesleğine yönelik açıklamalar yapılmış, devamında ise dünyada ve ülkemizde adli muhasebe mesleğinin gelişimi üzerinde durulmuştur. Uygulama bölümünde ise Kars, Ardahan ve Iğdır illerindeki muhasebe meslek mensuplarının adli muhasebeciliğe yönelik algılarını değerlendirecek anket çalışması yapılmıştır. Elde edilen veriler SPSS 22.0 programıyla analiz edilmiştir. Çalışmada, adli muhasebecilik mesleğinin ister bağımsız bir alan/meslek olarak ister günümüzde uygulanan muhasebe mesleğinin bir parçası olarak muhasebe alanında yerini alması gerektiği sonucuna varılmıştır.


Keywords


Muhasebe, Adli Muhasebe, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler

Author: Alper TAZEGÜL - & Emel KILIÇBEY
Number of pages: 119-133
DOI: http://dx.doi.org/10.23929/javs.669
Full text:
Paylaş:
Journal of Academic Value Studies (JAVStudies)
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.