ISSN:2149-8598

Job Choice In A Fuzzy Environment: According To Ceos, What is The Optimum Entity to Start Profession?


İş seçimi veya belirli bir mesleği bir kurumda seçmek, problemli bir konudur ve bunu yapmak kolay değildir. Çünkü bir yandan, objektif ve sübjektif kriterler ve iş arayan kişisel tercihleri etkileyen faktörler olarak, öte yandan da; farklı alternatiflerin (işletmelerin veya istihdamın kaynağı) bulunması, bir kişi kendi mesleğine başlamak için nerede bulunacağı konusunda karmaşık hale getirilmiştir. Bu nedenle iş seçimi, çok kriterli karar verme problemidir ve birçok faktörden etkilenmektedir. Bu çalışmanın temel amacı, üç alternatiften (kamu sektörü, özel sektör ve kendi işini kurması) iş seçiminde en uygun olanın beş kritere (ücret düzeyi, iş güvenliği, saygınlık ve toplumdaki itibar, iş ortamı ve esnek çalışma zamanı fırsatı) göre hangi olduğunu belirlemektir. Bu problemi çözmek için, bu makalede iyi bilenen çok kriterli karar verme (MCDM) yöntemlerinden Fuzzy TOPSIS tekniğini kullanılmıştır. Nitekim, bulanık mantığa dayalı uzman sistem iş seçimi sürecinde uygun bir yaklaşımdır; çünkü insan düşüncelerinin sayısal değil, dilsel terim olduğu mantığında geliştirilmiştir. Bu çalışmada, Konya şehrinde bulunan üç şirketten üç CEO, iş arayana iş seçiminde yardımcı olan karar vericiler olarak seçilmiştirler. Bu yaklaşım iki adımdan oluşturulmuştur. Birinci aşamada, iş seçmek için belirlenen kriterler karar vericiler tarafından ağırlıklandırılmıştır. İkinci adımda, karar vericiler alternatifleri kriterlere karşı ağırlıklandırılmıştır. Bu araştırmanın sonucu, bir iş kurmanın veya kendi işini kurmanın, iş seçimi sürecinde en uygun alternatif olduğunu göstermektedir.


Keywords


Bulanık Topsis, Çok Kriterli Karar Verme (MCDM), İş Seçimi

Author: Mohammad Farid Noorzad
Number of pages: 39-53
DOI: http://dx.doi.org/10.23929/javs.692
Full text:
Paylaş:
Journal of Academic Value Studies (JAVStudies)
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.