ISSN:2149-8598

Gösterişçi Tüketimin Nedenleri Ve Mobilya Firmalarının Gösteriş Üzerine Geliştirdikleri Algı


Gösterişçi tüketim, tüketimin diğer insanlar tarafından beğeni kazanması ve takdir görmesi üzerine kurulmuş, hedonizme dayalı bir tüketim şeklidir. Gösterişçi tüketimi yönlendiren unsurlar olarak değişen ihtiyaçlar, artan mal ve hizmet çeşitliliği, takdir ve sosyal statü kazanma arzusu, gelir seviyesinin artması ve ani gelir artışları, çevrenin değişimi, lüks kavramı, hedonizm, kapitalizm, moda ve reklam gösterilebilir. Bu tüketim tarzı pozitif ve negatif eleştirilere açıktır. Bu nedenle gösterişçi tüketim yapmak yanlıştır yahut doğrudur demek muammadır. Gösterişçi tüketimde iletişim aracı olarak ürünler kullanılmaktadır. Ürünlerin tüketici ile tüketicilerin ise tükettiklerini göstermek istediği kişilerle kurdukları sembolik ilişkiler mevcuttur. Bu ilişki ürün tasarımlarının verdiği imajlarla alakalıdır. Bu bildiride gösterişçi tüketim incelenerek olumlu olumsuz yönleri eleştirilecek, mobilya sektörünün tasarım boyutunda gösterişli ürünler üzerindeki algısı ele alınarak Kayseri örnekleminde bir saha araştırması yapılacaktır.


Keywords


Tüketim, Gösterişçi Tüketim, Tüketici, Mobilya Tasarımı

Author: Derya BARUT - & Serkan GÜNEŞ
Number of pages: 81-88
DOI: http://dx.doi.org/10.23929/javs.729
Full text:
Paylaş:
Journal of Academic Value Studies (JAVStudies)
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.