ISSN:2149-8598

Birleşik Krallık’ta E-Ticaretin Benimsenmesini Etkileyen Faktörler


İnternet, günlük yaşamımızın en önemli parçalarından biri haline gelmekte ve elektronik ticaretin önemi internet kullanımı ile artmaktadır. Birleşik Krallık, dünyanın en gelişmiş ülkelerinden biri olarak kabul edilmektedir. Bu çalışma Birleşik Krallık’ta elektronik ticaretin benimsenmesinde etkili olan faktörlerin daha iyi anlaşılmasını sağlamaya çalışmaktadır. E-ticaretin benimsenmesi, demografik özelliklerin rolü, katılımcıların ürün algılamaları ve e-perakendecilere olan güveni ele alarak araştırılmaktadır. Bu kapsamda araştırma, elektronik ticaretle ilgili literatürü incelemiş ve internet kullanımını etkileyen faktörlerin göreli önemini araştırmıştır. Araştırmanın amacına bağlı olarak, çalışmanın metodu pozitivist bir yaklaşım ve tanımlayıcı bir tasarım şeklindedir. Bunun nedeni, araştırmanın elektronik ticaretin kabul edilmesine etki eden faktörlerin tanımlanmasına uygun olmasıdır. Bu kapsamda, internet kullanıcılarının demografik özellikleri, ürün algılamaları, elektronik müşterilerin web deneyimi gibi alanları kapsayan bir anket geliştirilmiştir. Bulgular, elektronik alıcının demografik özelliklerini, elektronik ürünlerin fiyatını ve en önemlisi güveni sanal şirketlerin göz önüne alması gerektiğini göstermiştir.


Keywords


İnternet, E-ticaret, Pazarlama, Demografik Özellikler, Birleşik Krallık

Author: Bekir EŞİTTİ
Number of pages: 1-9
DOI: http://dx.doi.org/10.23929/javs.731
Full text:
Paylaş:
Journal of Academic Value Studies (JAVStudies)
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.