Doğadan Konuta Hacetin Serüveni
The Adventure Of The Toılet From Nature To House

Author : Hicran Hanım HALAÇ - Halit HALAÇ
Number of pages : 731-745

Abstract

İnsanoğlunun ilk zamanlardan beri nerelerde yaşadığını hep merak etmiş, barınak ve konut kavramlarının gelişimlerini takip etmiş ve konut tiplerinin oluşumunda coğrafyanın etkisini kavradıktan sonra da bunları karşılaştırarak entelektüel zenginliğimizi artırmaya çalışmışızdır. Bu çalışmada, herkes tarafından bilinen, ancak telaffuz dahi edilmeyen, olmazsa olmaz kahramanları deşelemenin yollarını araştıracak ve konut diye ifadelendirdiğimiz yapının içine nasıl hapsedildiklerini keşfetmeye çalışacağız. Bahsi geçen kahramanlardan bu çalışmada bahsedilecek olan tuvaletin; M.Ö. 3000 yıllarından günümüze, heladan klozete dönüşme sürecini kronolojik bir dizgi ile literatürdeki bilgiler ışığında irdelemeyi hedefledik. Anlaşılacağı gibi, insanoğlu ihtiyacını giderme derdine çareyi doğanın kollarından başlayarak, seyyar oturaklardan, sabit kapaklı oturaklara, genel hela merkezlerinden, şatolara eklemlenen gardroblara uzanarak ancak beş bin yılda bulabilmiştir. Tüm tarihsel süreçte toplumların kentlerinde ve insanların bireysel yaşamlarında bu sorun ve bunun yarattığı pislik, koku ve hastalık gibi daha büyük sıkıntılar ile nasıl mücadele ettiklerine tanık olmuş, bu problemlerin çözümlerine dair ne gibi çalışmalar yapılıp, bu çalışmaların hangi gelişmelere sebep olduğu görülmüştür.

Keywords

hacet, tuvalet, hela, klozet, kanalizasyon

Read:1203

Download: 434

Atıf Bulunamadı