Bazı Futbol Kulüplerinin Yıllara Göre Gelir Kaynaklarının İncelenmesi
Examination of The Income Sources of Some Football Clubs by Years

Author : Ali KELEŞ
Number of pages : 571-584

Abstract

Spor endüstrisinin ve ekonomisinin en büyük bölümünü kapsayan futbol pazarı ile beraber önde gelen profesyonel futbol kulüplerinin şirket yapısına doğru yol aldığı görülmektedir. Buna bağlı olarak futbol kulüplerinin finansal olarak büyüme gösterdiği görülmektedir. Araştırmada uluslararası alanda sportif başarı sağlamış olan bazı futbol kulüplerinin yıllara göre finansal verilerine bakılarak gelişim grafikleri incelenmiştir. Yıllara göre futbol kulüplerinin gelirlerinde sürekli devam eden bir artış gözlemlenmiştir. Sponsorluk benzeri gelirlerinde artış olduğu görülmektedir. Sonuç olarak elde edilen veriler doğrultusunda profesyonel futbol kulüplerinin gelirlerinde pozitif yönde artış sağladığı görülmektedir. Yıllara göre gelir kaynakları çeşitlerinde değişiklik olduğu ve yüzdesel olarak gelir kaynaklarının oranlarının, farklı yıllarda değişkenlik gösterdiği görülmektedir. Profesyonel futbol kulüplerinin; mali yapılarının ayrıntılı şekilde incelenerek kar zarar orantısı sağlanması ve finansal açıdan kulüplerin ileriye dönük uzun vadeli planlarının daha rasyonel bir şekilde yapılması öngörülmektedir.

Keywords

Gelir Kaynakları, Spor Ekonomisi, Spor Endüstrisi

Read:1414

Download: 445

Atıf Bulunamadı