Yaratıcı Yıkıma Eleştirel Bir Bakış: Ahlaki Bireycilik Yaklaşımı
A Critical Overview of the Creative Washing: National Individual Approach

Author : Evin BAYAR - Mete Cüneyt OKYAR
Number of pages : 791-807

Summary

Girişimcilerin ekonomik dinamizmi ayakta tutması, ülke üretiminde ve gelirinde çok önemli katkı sağlaması bir yana gerçekte bunu hangi yolla ve amaçla yaptığı büyük önem taşımaktadır. İslam ekonomisinde girişimciliğin; toplumun genel refahıyla uyumlu bir biçimde gerçekleştirilmesi gerektiği, bunun da bireyin kendi çıkarına göre hareket etmesi yalnız başka bireyin veya üreticinin malına veya canına zarar vermemesi doğrultusunda özgür olduğu belirtilmektedir. Bunun gerçekleştirilmesi için hazırlanan zekât, vergi vs. gibi sistemlere uyulması gerekliliği ortaya çıkmakta ancak bunun dışında bireyin kendi menfaatine göre hareket etmesinde bir kısıtlama bulunmamaktadır. Neo klasik iktisatta ise bireyin üretim hayatında rasyonel çıkarı doğrultusunda hareket ettiği ve üretici olarak yer aldığı piyasada kar maksimizasyonunu ve maliyet minimizasyonunu sağlamaya çalıştığı bilinmektedir. Neo klasik teoride, her bireyin kendi faydasına göre hareket ederek ekonominin tam istihdama erişeceği vurgulanmakla beraber Avusturya okulunda ve bu okulun iktisatçılarından Schumpeter ise ekonomik canlılık ve gelişimi, girişimcilerin yaratıcı bir yıkım yaratarak oluşturduğu yenilikte görmektedir. Günümüz kapitalizmi, ardından bir yıkım bırakarak oluşturdukları dinamik ve devingen sistem, üretim yenilikleri ve tüketimlerinde kendini göstermektedir. Bu çalışma temelde iki ayrı başlık içinde incelenebilmektedir: İslam iktisadında girişimciliğin yeri ve klasik iktisatta girişimciliğin yeri. Fakat bu çalışmada Neo klasik iktisatta yer alan Avusturya okulunun aykırı çocuğu olarak bilinen önemli iktisatçılarından Joseph Schumpeter’ in yaratıcı yıkım yaratan girişimcilerin sağladığı yenilik bağlamında açıklamaya çalışılmakta ve bu açıklama İslam ekonomisindeki girişimciliğin nasıl yer aldığıyla karşılaştırılmaktadır.

Keywords

Ahlaki Birey, Yaratıcı yıkım, Yenilik, Girişimcilik

Read:863

Download: 285