ISSN:2149-8598

Türkiye'de Bireysel Kredilerin Ekonomik Büyümeye Etkisi


2008 yılında yaşanan finansal kriz ile Türkiye’de büyüme hedefleri değişmiş, tüketim kaynaklı büyümeden, tasarrufların verimli yatırımlara yönlendirildiği bir büyüme modeli benimsenmiş ve bu değişim Onuncu Kalkınma Planı’nda (2014-2018) ifade edilmiştir. Son yıllarda Türkiye’de derinleşen tasarruf açığı, cari açık ve özel sektör borçlarının artması ekonomide kırılganlık oluşturmasının yanı sıra makroekonomik istikrarı da tehdit etmekte ve hedeflenen büyüme modelinin uygulamasını zorlaştırmaktadır. Büyüme hedeflerine ulaşmak için bankacılık sektörü aracılığı ile kredi kanalının sıklıkla devreye sokulduğu görülmektedir. Ancak kredilerin kontrolsüz olarak genişlemesi Türk lirasının aşırı değerlenmesine, cari açığın artmasına ve yabancı sermaye girişiyle faizlerin yükselmesine neden olabileceğinden kredi genişlemesinin kontrolünün sağlanması büyük önem arz etmektedir. Bu bağlamda çalışmada bireysel kredi sisteminde yer alan taşıt kredisi, konut kredisi, ihtiyaç kredisi ve kredi kartlarının ekonomik büyüme üzerinde etkisinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Çalışmada elde edilen bulgular doğrultusunda öngörülen verimli yatırımlarla hedeflenen büyümenin sağlanması için kredi kanalı politikalarının ne yönlü etkisi olduğu ortaya konmuş olacaktır


Anahtar Kelimeler


Ekonomik büyüme, bireysel krediler, johansen eşbütünleşme analizi

Yazar: Ayşe Esra PEKER - Esra Gözde EREN
Sayfa Sayısı: 476-487
DOI: http://dx.doi.org/10.23929/javs.916
Tam Metin:
Journal of Academic Value Studies
E-Mail Aboneliği

E-Bülten'e abone olarak güncel haberlerin mailinize gelmesini sağlayabilirsiniz.

© Copyright Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık / Akademik İletişim . Tüm Hakları Saklıdır.