ISSN:2149-8598

The Role of Siirt University in Regional Development


Dünyada bilgi ekonomisine geçiş ve bütün etkileri ile birlikte; bilgi üreten ve bu bilgileri yaratma (üretim) sürecinde etkili bir şekilde kullanan şirketler, bölgeler ve ülkeler avantajlı bir konumdadırlar. Bu nedenle, bilgiyi üreten ve yayan üniversiteler bölgesel kalkınmanın en önemli aktörleri haline gelmiştirler. Siirt Üniversitesi, bölgesinde yeni kurulan ve dinamik üniversitelerden biridir. Bu çalışmada, Siirt Üniversitesi'nin bölgesel kalkınmadaki rolü, bilgi bazlı ve ekonomik bazlı kaynaklar kullanılarak incelenmiştir. Bu amaçla anketler Siirt ili esnafına ve Siirt Üniversitesi'nde okuyan öğrencilere yapılmıştır. İki farklı anket türü oluşturulmuştur; biri 675 Siirt esnafına, diğeri 1325 Siirt Üniversitesi öğrencisine yapılmış, bire bir yüz yüze görüşme ile sonuçlar kaydedilmiştir. İl esnafına üniversiteyi nasıl algıladıkları ve il ekonomisine bakışları sorulmuştur. Öğrencilere şehirde neye paralarını harcadıklarını ve Siirt Üniversitesi hakkındaki düşünceleri sorulmuştur. Siirt Üniversitesi'nin bölgedeki ekonomik rolünü belirlemek için toplanan anket verileri analiz edilmekte ve çeşitli önerilerde bulunulmaktadır. Ankete katılanların cevapları aylık harcamalarının ortalaması üzerinden hesaplanmakta ve her öğrencinin asgari ortalama 680,5 TL harcadığı ve üniversitenin yıllık toplam katkısının en az 157 milyon TL olduğu hesaplanmaktadır. Ayrıca, altı hipotezi sınamak için ?2 bağımsızlık analizi kullanılmıştır.


Keywords


Siirt Üniversitesi, Siirt İli, Bölgesel Kalkınma, Anket

Author: Arzdar KİRACI - Emrullah DİLMAÇ
Number of pages: 450-475
DOI: http://dx.doi.org/10.23929/javs.921
Full text:
Journal of Academic Value Studies
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.