Coğrafi İşaretlerin Yeniden İşlevlendirmeye Katkıları: Bolu Yukarı Taşhan
Contribution of Geographical Signs to Re-Function: Bolu Yukarı Taşhan

Author : Hicran Hanım HALAÇ - Enes Emre ALEMDAR
Number of pages : 609-622

Abstract

ÖZET Anıtsal yapılar inşa edildikleri dönemde yaşayan toplumu, bilgi birikimini, yapı malzemelerini, inşa yöntemlerini ve en önemlisi kültürel değerleri yansıtan yapılardır. Özgün değerleri ve özleriyle bu yapılar günümüzde korunmalı, gelecek nesillerin de bilgi birikimine ulaşabilmesi ve katkıda bulunabilmesi için gelecek nesillere aktarılmalıdır. Bu çalışmada Bolu Yukarı Taşhan’ın niteliğini ön plana çıkarabilecek bir işlevle yeniden işlevlendirilmesi için öneri ve değerlendirmeler sunulmaktadır. Anıtsal yapıları korumada tercih edilebilecek yöntemlerden biri yeniden İşlevlendirme ile yapıyı yaşatmaktır. Yeniden işlev verilirken yapının fiziksel durumu, konumu, verilecek işlevle uyumu gibi pek çok ölçüt değerlendirilmeli ve yapı için en uygun olan işlev seçilmelidir. Yapı ile uyumsuz işlev seçilmesi durumunda anıtsal yapının kimliği kaybolabilir ve barındırdığı değerlerin aktarımı konusunda yetersiz kalınabilir. Çalışma kapsamında Bolu Yukarı Taşhan yapısı, fiziksel ve kültürel değerleri ile değerlendirilmiş ve coğrafi işaretlerle yeniden işlevlendirilmesi irdelenmiştir. Bolu’da yer alan yukarı Taşhan yapısı mimari niteliği ve üzerinde taşıdığı izlerle geçmişe ışık tutan somut bir belge niteliğindedir. Mevcut durumda özgün halini form itibarıyla koruyabilmiş olan Yukarı Taşhan, ticari mekanların bulunduğu bir işlev üstlenmiştir. Kitap, çanta, mücevher vb. ürünlerin satışa sunulduğu yapı günümüze inşa edilen küçük ölçekli ticaret merkezleriyle benzer bir algı oluşturmakta ve karakteristik özellikleri geri planda kalmaktadır. Çalışmada yöntem olarak literatür taraması yapılmış, plan şemaları ve fotoğraflar incelenmiştir. Yapılan araştırma ve incelemelerle Bolu Yukarı Taşhan’ın mevcut işleviyle mimari kimliğini yansıtamadığı ve doğru şekilde yeniden işlevlendirilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmış ve yapıyı besleyecek yeni bir işlev önerisi sunulmuştur.

Keywords

Bolu Yukarı Taşhan, Coğrafi İşaret, Yeniden İşlevlendirme, Kültürel Miras, Somut Olmayan Kültürel Miras

Read:1224

Download: 456