ISSN:2149-8598

Bireysel Emeklilik Sisteminin Tasarruflar ve Sermaye Piyasaları Üzerindeki Etkileri


Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki payındaki artışı ve popülist politikalar, tüm dünyada Sosyal Güvenlik açıklarına neden olmuştur. Aynı zamanda, uzun vadeli fonlar yüksek büyüme oranı için zorunluluk olmuştur. Bu nedenlerle, özellikle ekonomideki liberalizasyon ile, devletler Bireysel Emeklilik Sistemini kullanmaktadır Çalışmanın amacı, Bireysel Emeklilik Sistemini ve onun Türkiye'deki tasarruflar ve sermaye piyasaları üzerindeki etkilerini incelemektir. Ayrıca, Türkiye’deki tasarruf seviyeleri diğer ülkelerle karşılaştırılarak yorumlanacak ve Türkiye'deki tasarruf düzeyinin etkisi tartışılacaktır. Ampirik analizde, uzun süreli ilişkiler bulmak için Johansen Eşbütünleşme Testi ve nedensellik yönünü bulmak için ise Pairwise Granger Nedensellik Testi uygulanmıştır. Ampirik analizlerin sonuçları, Bireysel Emeklilik Sistemi’ndeki katılımcıların toplam fon tutarının uzun vadede özel sektör tahvillerini ve hisse senedi piyasasını olumlu yönde etkilediğini göstermektedir. Pairwise Granger Nedensellik Testi Bireysel Emeklilik Sistemi’ndeki toplam katılımcı fon tutarından özel sektör tahvillerinin piyasa değerine doğru nedenselliğin var olduğunu ve Bist100 endeksinin Bireysel Emeklilik Sistemi’ndeki katılımcıların toplam fon tutarına neden olduğunu göstermektedir.


Keywords


Bireysel Emeklilik Sistemi, Sermaye Piyasaları, Tasarruflar, Özel Sektör Tahvilleri, Hisse Senedi Piyasası, Büyüme, Yatırım, Sosyal Güvenlik Sistemi

Author: Can VERBERİ
Number of pages: 639-650
DOI: http://dx.doi.org/10.23929/javs.928
Full text:
Journal of Academic Value Studies
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.