Toplum, Siyaset ve Roman: “Yılan Hikâyesi” Romanında “Köylü”nün Umudu: Demokrat Parti
Society, Politics and Novel: The Hope of “Peasants” In “Yilan Hikâyesi”: Democratic Party

Author : İlker İŞLER
Number of pages : 889-896

Summary

Roman; yazarının sadece bir olay, durum üzerine yaşadığı duyguların ya da düşündüklerinin basit toplamının üzerinde bir edebi türdür. Özellikle toplumsal yaşamı etkileyen her şey, edebiyattaki karşılığını, çoğunlukla romanda bulmuştur. Bu bakımdan; Cumhuriyet sonrası Türk toplumsal ve siyasal yaşamının önemli kilometre taşlarından olan “Çok Partili Hayata Geçiş (1946)”, Türk romanındaki karşılığını, özellikle, Toplumcu Gerçekçi sanat anlayışını benimsemiş romancıların 1930-1960 dönemindeki eserlerinde görür. Bu çalışmanın amacı; Toplumcu Gerçekçi Türk romancılarından biri kabul edilen Samim Kocagöz’ün, “Yılan Hikâyesi” adlı romanında, Demokrat Parti’nin özellikle ilk yıllarında, Türk köylüsü için neden bir “umut” olarak görüldüğüne dair çözümlemeler ve değerlendirmeler yapmaktır.

Keywords

Toplumcu Gerçekçi Roman, Siyaset, Samim Kocagöz, Yılan Hikâyesi, Umut.

Read:817

Download: 252