ISSN:2149-8598

Kadınların İklim Değişikliği İle İlgili Algılarının Belirlenmesi


İklim değişikliği, ülkeleri gerek ekonomik gerekse sosyal bir dönüşüme zorlayan bir sürecin nedeni konumundadır. Özellikle sürdürebilirlik tartışmalarında, müdahale edilmesi gereken acil ve önemli bir sorun olarak kabul edilmektedir. Ülkeler, iklim değişikliğine uyum ve azaltım ile ilgili politikalar üretirken tüm sosyal aktörlerin katıldığı bir süreci hedefleyerek hareket etmektedir. Bu birliktelik; kamu, özel sektör, sivil toplumun yanı sıra vatandaşları da kapsamaktadır. Bu nedenle, toplumun her kesiminden her insanın iklim değişikliği ile mücadelede bir sorumluluğu vardır. Birçok kültürde toplumun temel taşı olarak kabul edilen kadınların bu konudaki sorumlulukları ise yapılan çalışmalarda daha fazla araştırılması gereken bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda kadınlar, en zor durumda dahi doğal kaynaklara zarar verici yaşamsal stratejiler geliştirmeye yönelmediklerinden, doğaları gereği çevre dostu kabul edilmektedir. Çalışma bu ön kabul ile kadınların iklim değişikliği ile mücadele politikalarında daha fazla rol alması gereğini benimsemektedir. Bu konudaki en büyük engel, kadınların iklim değişikliğinin gerçekleşme algıları olarak görülmektedir. Bu sebeple çalışma, kadınların iklim değişiklikleri ile ilgili algılarını belirlemek amacındadır. Bu süreçte, nitel araştırma metotlarından yararlanılarak, on iki kadın ile derinlemesine görüşme yapılmıştır. Görüşmeler deşifre edilerek, MAXQDA 2018 nitel veri analizi programı ile analiz edilmiştir. Araştırmanın sonucunda, iklim değişikliğine inanan kadınların, mücadelede daha fazla rol alması gereğine de inandıkları görülmüştür.


Anahtar Kelimeler


İklim değişikliği, Kadın, Algı Düzeyi, Nitel araştırma

Yazar: Olcay BESNİLİ MEMİŞ -
Sayfa Sayısı: 700-718
DOI: http://dx.doi.org/10.23929/javs.948
Tam Metin:
Journal of Academic Value Studies
E-Mail Aboneliği

E-Bülten'e abone olarak güncel haberlerin mailinize gelmesini sağlayabilirsiniz.

© Copyright Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık / Akademik İletişim . Tüm Hakları Saklıdır.