Toplumsal Kabul ve Uyum Süreci Bağlamında Suriyeli Göçmenler
Syrian Migrants in the Context of Social Acceptance and Integration Process

Author : Bekir GÜNDOĞMUŞ - Ayşe GAYIRNAL
Number of pages : 859-860

Abstract

Tarihsel süreçte Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı en yoğun göç hareketliliği, iç savaşın yaşandığı Suriye kaynaklı olmuştur. Yaklaşık 4 milyon Suriyelinin Türkiye’ye kitlesel göçü göçmenler ve yerleşik toplum açısından çok yönlü etkileşimleri beraberinde getirmiştir. Türkiye’nin sınır şehirlerinden birisi olan Şırnak, göçmenlerin geçiş güzergâhında olması nedeniyle bu süreçten yakından etkilenen iller arasında yer almaktadır. Bu çalışmada, Şırnak’ta ikamet eden Suriyeli göçmenlerin toplumsal kabul ve uyum düzeyini ölçmek amaçlanmaktadır. Bu bağlamda Şırnak’ta göçmenlerin en fazla yoğunlaştığı Cizre ilçesinde 150 aile ile yüz yüze anket uygulaması gerçekleştirilmiştir. Suriyeli göçmenlerin sosyal, ekonomik, kültürel sorunlarına değinilen araştırmada, entegrasyon sürecinde eğitim, sağlık, ekonomi ve sosyal ilişkiler kapsamında yaşanan sorunlara odaklanılmıştır. Literatürde Şırnak’ta yaşayan Suriyeli göçmenlere yönelik ilk çalışma olma özelliği taşıyan araştırma sonucuna göre; Şırnak’ta ikamet etmeyi tercih eden göçmenlerin çoğunluğunun yerli toplum ile aynı etnik kökenden gelmeleri nedeniyle uyum süreci konusunda Şırnak’ta ciddi düzeyde sorunlar ile karşılaşmadıkları tespit edilmiştir.

Keywords

Anahtar Kelimeler: Suriye, Göçmenler, Şırnak, Uyum, Toplumsal

Read:1187

Download: 372