ISSN:2149-8598

Gerçek-ötesi: Bilgiyi yönetmek mi; bilgiyi kötü yönetmek mi? (Bir gerçek var, bin de gerçekten öte!)


Son yıllarda dünyayı (duyguları, tutumları, davranışları) şekillendirmede sıklıkla başvurulan ve kısa sürede etkili sonuçlar üretebilen bir kavramla karşı karşıya yaşanmaya başlanmıştır. Gerçek-ötesi (post-truth) adı verilen bu kavram, bilgi yönetimi tekniklerinden birisi olarak kabul edilebilir. Ancak, bilgiyi manipüle ederek, yönetme ve yayma yönü; bilgiyi hakikatlerle işleyerek yönetme yönüne ağır basıyor görünmektedir. Gerçek-ötesi, duyguları şekillendirmeye odaklanmış bir iletişim tasarımı olması nedeniyle, birçok örnekte, aklı ve bilimi zayıflatmakta, hatta ikinci plana düşürmektedir. Gerçek-ötesi, son yıllarda dünyayı (duyguları, tutumları, davranışları) şekillendirmede sıklıkla başvurulan ve kısa sürede etkili sonuçlar üretebilen bir kavramdır. Gerçek-ötesinin, bilgi yönetimi tekniklerinden birisi olarak kabul edilmesi uygun görünmektedir. Bu yönden hareketle, bilgiyi manipüle ederek, yönetme ve yayma yönünün; bilgiyi hakikatlerle işleyerek yönetme yönüne ağır bastığı söylenebilir. Kavramla ilgili olarak çok şey söylenmekte ve yazılmaktadır. Buna rağmen tanımı ve içeriği üzerinde görüş birliği oluşmamıştır. Bu çalışma ise, gerçek-ötesinin ne anlama geldiğine ilişkin bir içerik oluşturmak amacıyla kaleme alınmıştır.


Keywords


Gerçek-ötesi, bilgi yönetimi, iletişim

Author: Erkan Turan DEMİREL
Number of pages: 880-888
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/javs.38809
Full text:
Journal of Academic Value Studies (JAVStudies)
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.