Gerçek-ötesi: Bilgiyi yönetmek mi; bilgiyi kötü yönetmek mi? (Bir gerçek var, bin de gerçekten öte!)
POST-TRUTH: IS IT MANAGING OR MISMANAGING INFORMATION? (THERE IS ONE TRUTH, BUT THERE ARE A THOUSAND POST-TRUTHS!)

Author : Erkan Turan DEMİREL
Number of pages : 880-888

Summary

Son yıllarda dünyayı (duyguları, tutumları, davranışları) şekillendirmede sıklıkla başvurulan ve kısa sürede etkili sonuçlar üretebilen bir kavramla karşı karşıya yaşanmaya başlanmıştır. Gerçek-ötesi (post-truth) adı verilen bu kavram, bilgi yönetimi tekniklerinden birisi olarak kabul edilebilir. Ancak, bilgiyi manipüle ederek, yönetme ve yayma yönü; bilgiyi hakikatlerle işleyerek yönetme yönüne ağır basıyor görünmektedir. Gerçek-ötesi, duyguları şekillendirmeye odaklanmış bir iletişim tasarımı olması nedeniyle, birçok örnekte, aklı ve bilimi zayıflatmakta, hatta ikinci plana düşürmektedir. Gerçek-ötesi, son yıllarda dünyayı (duyguları, tutumları, davranışları) şekillendirmede sıklıkla başvurulan ve kısa sürede etkili sonuçlar üretebilen bir kavramdır. Gerçek-ötesinin, bilgi yönetimi tekniklerinden birisi olarak kabul edilmesi uygun görünmektedir. Bu yönden hareketle, bilgiyi manipüle ederek, yönetme ve yayma yönünün; bilgiyi hakikatlerle işleyerek yönetme yönüne ağır bastığı söylenebilir. Kavramla ilgili olarak çok şey söylenmekte ve yazılmaktadır. Buna rağmen tanımı ve içeriği üzerinde görüş birliği oluşmamıştır. Bu çalışma ise, gerçek-ötesinin ne anlama geldiğine ilişkin bir içerik oluşturmak amacıyla kaleme alınmıştır.

Keywords

Gerçek-ötesi, bilgi yönetimi, iletişim

Read:818

Download: 275