Hibrit Savaş Unsurlarının Erken Kullanımı: Sıradışı Bir Terör Örgütü FETÖ Vakası
Early Usage Of Hybrid War Elements: An Unusual Terror Group Feto Case

Author : Hüseyin ARSLAN
Number of pages : 933-941

Summary

Hibrit savaşlar yeni savaş türlerinden biridir. Aslında Hibrit savaş terimi geçmişte kavramsal olarak doğrudan kullanılmamıştır. Ancak yöntemsel olarak bu savaş türünün dolaylı bir şekilde kullanıldığı ve savaş olgusu kadar eski olduğu görülmektedir. Yapılan çalışmalar hibrit savaş teriminin, 21. yüzyılın ilk on yılında kullanılmaya başladığını ortaya koymaktadır. Hibrit savaş, birçok savaş unsurunun aynı anda kullanıldığı bir savaş türü olarak tanımlanmaktadır. Hibrit savaşın en belirgin özelliği, düzensiz harp taktiklerinin ve yüksek teknolojisinin beraber kullanılmasıdır. Hibrit savaşın tercih edilmesindeki bir başka faktör ise faaliyetlerin mümkün olduğunca gizli yapılmasıdır. Bu şekilde hareket edilmesinin iki sebebi vardır. Birincisi müdahale edilen bölge halkı tarafından direnç oluşturulmasının önüne geçmek, ikincisi ise diğer devletlerin ve uluslararası toplumun müdahale şansını ortadan kaldırmaktır. Hibrit savaşta teknolojiden medyaya kadar uzanan çok çeşitli yöntemler vardır. Bu yöntemler savaşçılar tarafından uygulanmaktadır ve bu savaşçılar her türlü teknolojik yetkinlikler ile donatılmış askerler olabilirler. Ancak, sorun başkalarına dini motivasyon, ideolojik ve etnik kaygılarla hizmet eden askerlerin olasılığıdır. Yukarıdaki açıklamada bizim için önemli olan, “dinî motivasyonla hareket eden” ibaresidir. Dolayısıyla bu makaledeki amacımız da din istismarı üzerine kurulan Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ)’nün belirlediğimiz hibrit savaş unsurlarını nasıl kullandığını analiz etmektir.

Keywords

Hibrit savaş, FETÖ, takiyye, Makyavelizm, pragmatizm.

Read:792

Download: 268