Süt Ürünleri İşletmelerinde Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Sistemi: Ardahan İlinde Bir Uygulama

Author :  

Year-Number: 2023-2
Yayımlanma Tarihi: 2023-06-23 01:12:45.0
Language : Türkçe
Konu : Muhasebe
Number of pages: 125-137
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Küreselleşen ekonomilerde, yaşanan teknolojik gelişmeler, rekabet gücünün arttırılması ve maliyetlerin yönetilmesi gibi çeşitli amaçlar, işletmeleri çağdaş maliyet yönetimi yaklaşımlarına yöneltmiştir. Bu yaklaşımlardan biri de stok değerleme, mamul ve hizmet fiyatlandırması, üretim kararları, faaliyet analizi, bütçeleme, yeni mamul veya hizmet geliştirme, performans ölçümlemesi gibi konularda geniş bir uygulama alanı bulunan Faaliyet Tabanlı Maliyetleme (FTM) Sistemi’dir.  Bu çalışmada, Ardahan ilinde faaliyet gösteren süt ürünleri işletmelerinden biri olan Turan Süt Ürünleri işletmesinde FTM sisteminin uygulanabilirliği incelenmiştir. Araştırmanın uygulama kısmında ise işletmenin 2022 yılı verilerine dayanarak, üretimin en yoğun olduğu Mayıs dönemine ilişkin elde edilen verilerle FTM sistemi uygulanmış ve sonucunda işletmedeki faaliyet merkezlerinin birim maliyetleri hesaplanmıştır. Yapılan hesaplamalar doğrultusunda işletmenin birim maliyetlerinin işletmenin fiili kapasitesiyle uyumlu ve faaliyet merkezlerinin üretim esnasında işletme giderlerinin kontrol altına alınmasında önemli olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

In globalizing economies, various objectives such as technological developments, increasing competitiveness and managing costs have led businesses to contemporary cost management approaches. One of these approaches is the Activity-Based Costing (ABC) System, which has a wide range of applications in stock valuation, product and service pricing, production decisions, activity analysis, budgeting, new product or service development, performance measurement. The present study aims to examine, the applicability of ABC system in Turan Dairy Company, which is one of the dairy products enterprises operating in Ardahan. In the application part of the research, based on the 2022 data of the enterprise, the ABC system was applied with the data obtained for the period of May, when the production was most intense, and as a result, the unit costs of the activity centers in the enterprise were calculated.   In line with the calculations, it has been concluded that the unit costs of the enterprise are compatible with the actual capacity of the enterprise, and the cost pools are important in controlling the expenses of the during production.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics