ISSN:2149-8598

ABD-Çin Rekabeti Bağlamında Siber Savaş


Savaş belli amaçların elde edilmesi için düşman tarafların birbirleri üzerine güç ve şiddet kullanmalarıdır. Ülkelerin bilgi sistemlerine ve kritik altyapılarına yapılan planlı saldırılara ise “siber savaş” denilmektedir. Tarih boyunca bilimsel ve teknolojik gelişmeler savaşlarda kullanılmıştır. Küreselleşmeyle bilgi teknolojilerinin dünya çapında yayılması devletlerin, uluslararası arenadaki siyasi ve iktisadî mücadelelerinde savunma stratejilerini artık bu yeni savaş çeşidini dikkate alarak hazırlamalarına yol açmıştır. Savaşın beşinci boyutu olarak değerlendirilen bu yeni tür savaşta bilgisayarlar silahların yerini almıştır. Ülkeler bu yeni duruma hazır olabilmek için yeni teknolojik ordular kurarken, mevcut savunma doktrinlerini ve organizasyonlarını yenilemektedir. Bu konuda başı çeken ülkelerden ABD ve Çin arasında siber casusluğu da içeren bir siber savaş sürmektedir. Bugün dünyanın iki büyük gücü olan ABD ve Çin askeri, siyasi, ekonomik, teknolojik ve kültürel alanlarda başat güç olmak için mücadele içine girmişlerdir. 2016’da dünyanın birinci ekonomik gücü olan, ekonomik üstünlüğünü teknoloji ve internet gibi güçlerle birleştirmeye çalışan Çin, 21. yüzyılda ABD’nin yeni rakibi ve potansiyel dünya gücü olarak değerlendirilmektedir. Bu çalışmada, günümüzün en önemli uluslararası güvenlik sorunlarından biri haline gelen siber savaş konusu Amerikan-Çin rekabeti bağlamında ele alınacaktır.


Keywords


Siber Saldırı, Bilgi Savaşları, ABD, Çin, Güç Mücadelesi, Savunma Stratejileri

Author: Altun ALTUN
Number of pages: 24-34
DOI: http://dx.doi.org/10.23929/javs.112
Full text:
Paylaş:
Journal of Academic Value Studies (JAVStudies)
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.