ISSN:2149-8598

Presenteism Ve Örgütsel Sessizlik Kavramlarina Yönelik Bir Literatür Taramasi


Literatürde; hasta iken işyerinde bulunma olarak adlandırılan presenteeism, sağlık ve üretkenlik açısından bir takım sorunlar yaratarak, işgörenlerin genel sağlığını etkileyebilmekte ve işletmeleri önemli maliyet kayıpları ile karşı karşıya bırakmaktadır. Örgütsel sessizlik, ise işgörenlerin çeşitli sebeplerden dolayı, örgütsel konular ile ilgili düşünce ve önerilerini dile getirmekten kaçınmaları olarak tanımlanmaktadır. Bu iki kavramın iş yaşamında birbirini etkileyeceği varsayılmaktadır. Dolayısıyla işgörenlerin etkinlik ve verimliliğini de olumsuz yönde etkileyeceği varsayımlar arasındadır. Çalışmada, presenteism yani işte var olamama durumu ve örgütsel sessizlik kavramları ile ilgili literatür taraması yapılmış olup, bu kavramların gelişimleri ve birbirlerine etkileri üzerinde durulmuştur.


Keywords


Örgütsel Sessizlik, Presenteism, Literatür Taraması.

Author: Şerife KARAGÖZ
Number of pages: 72-77
DOI: http://dx.doi.org/10.23929/javs.511
Full text:
Paylaş:
Journal of Academic Value Studies (JAVStudies)
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.