ISSN:2149-8598

Iñárritu Sineması: Revenant Filmi Üzerine Bir Çözümleme


Bu çalışmada Meksikalı yönetmen Alejandro Gonzáles Iñárritu’nun filmleri incelenmiş olup yönetmenin 2016’da vizyona giren Revenant filminin çözümlemesi yapılmıştır. Filmlerin tamamı incelenirken metot olarak içerik analizi yöntemi uygulanmıştır. Filmlerin incelenmesinden sonra Iñárritu’nun filmlerinde hangi teknikleri tercih ettiği değerlendirilmiştir. Iñárritu’nun filmleri incelendiğinde yönetmenin çağdaş anlatıya uygun bir teknik tercih ettiği gözlemlenmiştir. Geleneksel anlatıda görülen başı, ortası, sonu olan, doğrusal bir çizgide ilerleyen bir hikâye anlatımı Iñárritu’nun filmlerinde görülmemektedir. Yönetmen kurguda ileri geri sıçramalar ve farklı öyküleri ortak özellikler kullanarak kurgu ile bütün haline getirmektedir. Filmler parçalı olarak anlatılmakta, izleyicinin parçaları birleştirmesi beklenmektedir. Geriye ve ileri sıçramaların görüldüğü zamanın ve mekânın açık ve net olarak verilmediği filmlerdir. Geleneksel anlatıdaki gibi kapalı sonlar da filmlerde görülmemektedir. Filmlerinde genel olarak varoluş mücadelesi görülmektedir. Filmlerin ucu açıktır ve izleyicinin hayal gücüne bırakılmıştır. Film tekniği açısından bakıldığından üçlemeden sonra kamera hareketlerinde yavaşlama, neredeyse kesmenin kullanılmadığı, kamera kaydırma hareketleriyle izleyicinin filmlerin içine çekildiği bir film dilinden söz etmek mümkündür.


Keywords


Film, içerik analizi, çözümleme

Author: Gülşah SARI
Number of pages: 278-285
DOI: http://dx.doi.org/10.23929/javs.581
Full text:
Paylaş:
Journal of Academic Value Studies (JAVStudies)
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.