ISSN:2149-8598

Stratejik Başarı Düzeyinin Değerlendirilmesinde Varyans Analizleri: Kısa Vadeli Perspektif


Günümüz rekabet ortamında rekabet avantajı sağlamak isteyen işletmeler belirli bir strateji seçmelidirler. Ancak seçilen stratejinin uygulanmasının sonucunda ulaşılan başarı düzeyi finansal tablolar üzerinden değerlendirilmek istendiğinde, sadece bir yıldan diğer bir yıla karlılık artışını analiz etmek bize yeterli bilgiyi sağlamayacaktır. Karlılıktaki artış; fiyat artışından, maliyet azalışından ve satış miktarındaki artıştan kaynaklanıyor olabilir. Varyans analizleri ile bu artışın nedenlerini ortaya koymak ve bunu strateji ile ilişkili olarak değerlendirmek, işletmenin stratejik amaçları doğrultusunda ilerleyip ilerlemediğinide değerlendirmeye imkan sağlayacaktır. Bu çalışmada, kısa dönemde seçilmiş olan stratejinin başarılı olup olmadığının ve başarı düzeyinin varyans analizleri ile nasıl değerlendirilebileceği ele alınmıştır.


Keywords


Karın Stratejik Analizi, Stratejik Analiz, Kısa Dönemli Bakış Açısı, Kısıt-Temelli Muhasebe

Author: Rifat YILMAZ
Number of pages: 7-22
DOI: http://dx.doi.org/10.23929/javs.600
Full text:
Paylaş:
Journal of Academic Value Studies (JAVStudies)
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.