ISSN:2149-8598

Meslek Yüksekokullarında Yenilikçi Okuryazarlık Oranının Artırılmasına Yönelik Bir Model Önerisi


Ekonomik güç denilen küresel işletme dünyasında, yenileşimci (inovasyon) çalışmaların önemi giderek artmaktadır. Yaşanılan bu çağda değişmeyen ve yenilikçi olmayan ülkelerin rekabet etme gücünün olmadığı görülmektedir. Ülkemizin kalkınma gündeminde yeni oluşmaya başlayan ancak ekonomimizin ve toplumsal refah seviyemizin gelişmesini yakından ilgilendiren “Eğitimde Ulusal ve Uluslararası İnovasyon” kavramı sektöre eleman hazırlayan yükseköğretim kurumlarının yakından takip etmeleri gereken önemli bir konu olmuştur. Sektör için nitelikli ara eleman yetiştiren kalkınma politikaları içinde de önemli bir misyon üstlenen meslek yüksek okullarının, öğrencilerin yetiştirilmesinde rolü tartışmasızdır. İhtiyaç olunan insan kaynağını yetiştiren öğretim politikaları; bilim ve teknolojiye dayalı yenilikçi, üretici ve bunu endüstriyel faydaya dönüştürücü olmalıdır. Bu araştırmada Hereke Ö.İ.U Meslek Yüksekokulunda 2016-2017 Bahar Döneminde okul ortak dersi kapsamında yeralan Ar-Ge ve Proje Yönetimi dersindeki öğrencileri ile öğretim politikalarının yenileşime (inovasyona) ve yaratımcı birey olmaya katkısı incelenerek “eğitim-inovasyon-ar-ge ihtiyacı” kavramının meslek yüksekokullarında farklı uygulamalar yapılmasına dair önerileri ve buna bağlı bir model önerisi sunulmuştur. Veriler araştırmacı gözlem formu ve ders içi değerlendirmeler sonucu elde edilmiştir. Araştırma sonucunda yazar Asiye Yüksel tarafından “yenilikçi okuryazarlık anketi” ve buna dair bir model önerisi oluşturulmuştur. Bu çalışmayla yenilikçi okuryazarlık oranının artırılmasına yönelik öneriler ile bu kavramının önemine dikkat çekilmek istenmiştir.


Keywords


Yenileşim (İnovasyon), Yenilikçi Okuryazarlık, Ar-Ge, Meslekyüksekokulları, Eğitim

Author: Asiye YÜKSEL - & Nurcan GÜNCE
Number of pages: 66-76
DOI: http://dx.doi.org/10.23929/javs.658
Full text:
Paylaş:
Journal of Academic Value Studies (JAVStudies)
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.