ISSN:2149-8598

Baskı ve Ayrımcılığa Karşı Sosyal Hizmet


Sosyal hizmet uzmanları insan çeşitliliğinin ve bu çeşitliliğin insan davranışları üzerindeki etkisinin farkında olmalıdır. Bir kişi, toplumun genelinden farklı olan bir grup içinde tanımlandığı anda çeşitliliğin etkilerine maruz kalır. Bu etkilerin içinde baskı ve ayrımcılık da vardır. Sosyal hizmet müracaatçıları yaş, sınıf, renk, kültür, engellilik durumu, medeni hali, milleti, ırkı, dini, cinsiyeti ve cinsel yönelimden dolayı ayrımcılığa uğrama riski ile karşı karşıyadır. Bu nedenlerden dolayı bu çalışmanın amacı baskı ve ayrımcılık konusunda gereken bilgileri bir araya getirerek alanda çalışacak meslek elemanlarına yol göstermektir. Bir literatür taraması olarak tasarlanan bu çalışmada baskı ve ayrımcılık konusunda genel bilgi sağlanacak ve sosyal hizmetin bu konulardaki uygulamalarına yer verilecektir. Özü gereği sosyal adalet ve insan hakları odağında çalışan sosyal hizmet mesleği baskı ve ayrımcılığa karşı çalışmalıdır. Baskı ve ayrımcılığa maruz kalan müracaatçıları savunan sosyal hizmet, bu tür olumsuz deneyimlerin insan davranışını ve psikolojisini de etkileyebileceğinin farkında olmalıdır. Bu nedenle baskı ve ayrımcılık konusunda gereken bilgi temeline sahip olması gerekir.


Keywords


sosyal hizmet, baskı, ayrımcılık, önyargı

Author: Ezgi ARSLAN ÖZDEMİR - & Veli Duyan
Number of pages: 273-283
DOI: http://dx.doi.org/10.23929/javs.677
Full text:
Paylaş:
Journal of Academic Value Studies (JAVStudies)
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.