ISSN:2149-8598

Okul Öncesi Öğretmenlerinin ve Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Liderlik Yönelimleri


Bu araştırmanın temel amacı okul öncesi öğretmenlerinin ve okul öncesi öğretmen adaylarının liderlik yönelimlerinin incelenmesidir. Tarama modelindeki bu araştırmanın örneklemini ise 2016-2017 eğitim öğretim yılında İstanbul ilinde yer alan 3 üniversitenin eğitim fakültelerinin okul öncesi öğretmenliği lisans programında öğrenim görmekte olan toplam 280 öğrenci ile İstanbul ilinin 13 ilçesindeki 28 anasınıfı ve bağımsız anaokulunda görev yapmakta olan toplam 149 okul öncesi öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada kullanılan veri toplama araçları; Öğretmen Bilgi Formu, Öğrenci Bilgi Formu ve Bolman ve Deal (1991) tarafından geliştirilip Dereli (2003) tarafından Türkçeye uyarlanmış olan Liderlik Yönelimleri Ölçeği’dir. Araştırmadan elde edilen sonuçlar şöyledir: Okul öncesi öğretmenlerinin liderlik yönelimleri, okul öncesi öğretmen adaylarına göre daha yüksektir. Okul öncesi öğretmenlerinin liderlik yönelimleri okul öncesi öğretmenliği mesleğini seçme nedenine, mezun olunan lise türüne, çalışılan kurum türüne, mezun olunan üniversite türüne ve bölüme göre anlamlı düzeyde farklılaşırken; yaşa ve mesleki kıdeme göre anlamlı düzeyde farklılaşmaktadır. Okul öncesi öğretmen adaylarının liderlik yönelimleri okul öncesi öğretmenliği mesleğini seçme nedenine göre anlamlı düzeyde farklılaşırken; yaşa, mezun olunan lise türüne ve sınıf düzeyine göre anlamlı düzeyde farklılaşmamaktadır.


Keywords


Okul Öncesi Öğretmenliği, Liderlik Yönelimleri

Author: Fatma YAŞAR EKİCİ
Number of pages: 379-392
DOI: http://dx.doi.org/10.23929/javs.764
Full text:
Paylaş:
Journal of Academic Value Studies (JAVStudies)
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.