ISSN:2149-8598

Semboller Aracılığıyla Sürdürülen Çatışma Üzerine: Sembolik Çatışma Kuramı


Semboller hem çatışmalarda hem de çağdaş barış süreçlerinde (pozitif veya negatif) kritik rollere sahip birimlerdir. Barış anlaşması imzalanmış ve makro meseleler üzerinde anlaşmaya varılmış örnekler incelendiğinde çatışmanın potansiyel olarak devam ettiği görülür. Bunun sebebi ise kültürel meseleler olarak kodlanan ikincil meselelerin önemsenmemesidir. İkincil olarak görülen konulardan biri de sembol ve sembolik unsurlardır. Bunlar elbette ki çatışmanın temel sebebi ya da uzlaşmayı sağlayacak en önemli meseleler değillerdir. Ancak sembolik alana bakıldığında orada sürdürülen çatışmanın şiddetli çatışmayı beslediği, barış süreçlerini ise gerilettiği anlaşılmaktadır. Simon Harrison tarafından kuramsallaştırılan sembolik çatışma; sembollere saldırı, onları kendinin kılma ya da yeni semboller yaratıp bazı sembolleri alanın dışına itme şeklinde gerçekleşmektedir. Sembolik çatışma şiddetli çatışmayı ya da barış sürecini doğru analiz etme açısından son derece önemlidir. Çünkü semboller duyguların manipüle edilmesinde, dünya görüşünün değiştirilip dönüştürülmesinde ve grup sınırlarının oluşumunda öncelikli role sahiptirler. Bu çalışmada da çatışma çözümü ve barış çalışmalarında son zamanlarda değer atfedilen sembolik çatışma kuramı ve bu kuramın ideal tipleri aktarılacaktır.


Keywords


Siyasal Sembol, Sembolik Çatışma, Simon Harrison

Author: Safiye ATEŞ
Number of pages: 680-689
DOI: http://dx.doi.org/10.23929/javs.789
Full text:
Paylaş:
Journal of Academic Value Studies (JAVStudies)
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.