ISSN:2149-8598

Şehir Markası Kavramı ve Türkiye'de Son On Yılda Şehir Markası Kavramı Üzerine Bir Literatür Taraması


Şehir pazarlaması kavramı pazarlama literatüründe önemli çalışma konularından biridir. Son yıllarda tarihi, kültürel ve doğal zenginliklere sahip olan hemen her şehir, sahip olduğu bu kaynakları hem şehirlerinin tanıtımı hem de ekonomik olarak kazanç elde etmek için pazarlama faaliyetlerine yönelmişlerdir. Türkiye hem tarih hem kültürel hem de doğal kaynaklar açısından zengin birçok şehir bulunmaktadır. Bu amaçla birçok şehir, marka şehir haline gelebilmek için çeşitli faaliyetler yürütmektedir. Bu faaliyetlere devlette çeşitli şekillerde destek sağlamaktadır. Tüm bu uygulama faaliyetlerinin yanı sıra şehir markası kavramı ile ilgili olarak yapılan akademik çalışmaların sayısında da hızlı bir artış görülmektedir. Bu çalışmanın amacı da son on yıl içerisinde yayınlanan ve Türkiye’nin farklı şehirleri ile ilgili olarak markalaşma konularını inceleyen akademik yayınların taranarak gerek kullandıkları değişkenler gerekse de araştırma sürecinde kullandıkları yöntemler açısından bir sınıflandırma yapabilmektir. Ayrıca yapılan akademik çalışmaların bölgesel olarak dağılımı ve hangi şehirleri kapsadığı belirlenerek Türkiye’nin şehir markası haritası oluşturulacaktır. Bu amaçla belirlene tarih aralıkları dikkate alınarak çeşitli akademik veri tabanlarından konu ile ilgili makaleler taranacaktır


Keywords


Şehir, Marka, Marka Şehir, Şehir Pazarlaması, Türkiye

Author: Dursun YENER - & Ebru ONURLUBAŞ
Number of pages: 124-130
DOI: http://dx.doi.org/10.23929/javs.851
Full text:
Paylaş:
Journal of Academic Value Studies (JAVStudies)
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.