ISSN:2149-8598

Perakendecilerin Kurumsal Sosyal Sorumlulukları


Rekabetin artması, küreselleşmenin olumlu veya olumsuz sonuçlarının insanlık düzeyinde hep beraber yaşanması, sınırsız üretim ve sınırsız tüketim anlayışı sebebiyle doğal kaynakların azalmaya başlaması neticesinde sürdürülebilir gelişme anlayışının öneminin ortaya çıktığı, çalışan haklarının daha da önemsenmeye başladığı, müşterilerini tatmin etmek uğruna onların sağlığıyla oynamanın yasalarla engellendiği ve bu konudaki toplumsal bilincin arttığı, tüketici hareketlerinin işletmeler üzerinde baskısını çoğalttığı, işletmelerin paydaşlarının sadece müşteriler ve hissedarlar değil; toplumun geneli, devlet, çalışanlar, ekolojik çevre, çalışma alanına göre uluslararası toplum, meslek odaları ve işletmenin faaliyetlerinden bir şekilde etkilenen diğer kişi ve grupların da paydaşlar olarak algılandığı günümüzde, bu alanlardaki hassasiyetin kurumsal düzeyde gerçekleşmesi gerektiği temeline dayanan kurumsal sosyal sorumluluk anlayışının, işletmeleri bu paydaşlara karşı hangi yönlerden sorumluluk almaya ittiğini irdelemek bu çalışmanın amacıdır.


Anahtar Kelimeler


Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Paydaşlar, Sürdürülebilirlik, Müşteri Sadakati

Yazar: A. Sacid AKSOY -
Sayfa Sayısı: 554-570
DOI: http://dx.doi.org/10.23929/javs.911
Tam Metin:
Journal of Academic Value Studies
E-Mail Aboneliği

E-Bülten'e abone olarak güncel haberlerin mailinize gelmesini sağlayabilirsiniz.

© Copyright Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık / Akademik İletişim . Tüm Hakları Saklıdır.