Kültürel Uyum Sürecinde Göç Olgusunun Psikolojik Yansımaları ve Hemşirelik/Tedavi Boyutu
Psychological Reflections of Immigration and Nursing / Treatment Size in Cultural Compliance Process

Author : Şenay Betül ÜNAL - Birgül ÖZKAN
Number of pages : 108-116

Abstract

Araştırma, Suriye'den Türkiye'ye göç eden genç bireylerin göç sonrası kültürel uyum sürecinde yaşadıkları psikolojik yansımalar, uygulamada kullanılan yöntemlerin hemşirelik ve tedavi boyutunu sistematik olarak araştırmak amacıyla planlanmıştır. Çalışma 2015-2019 tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. Araştırma için Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tez tarama merkezi, Google Scholar, PsychINFO- American Psychological Association, PubMED veri tabanları kullanılmıştır. Bu çerçevede PICOS kriterlerine göre 40 çalışma içerik analiziyle değerlendirilmiştir. Çalışmada kültürel uyum sürecinde göç olgusunun ruh sağlığına etkisi, göç, savaş gibi travma kaynaklı olaylar ile hemşirelik ve tedavi yöntemleri kapsamında incelemenin faydalı olacağı düşünülerek hareket edilmiştir. Araştırmanın sonucuna göre göç olgusu bireylerde ruhsal sorunlar (travma sonrası stres bozukluğu, anksiyete vb.) kültürleşme stresi ve yaşam koşullarında olumsuz riskler (korku, aitlik sorunu, yabancılık duygusu) ile karşılaştıkları tespit edilmiştir. Bu süreçte hemşire olarak göç sonrası sağlığı geliştirme ve koruma boyutu ele alınmaktadır. Karşılaşılan sorunlara karşı oluşturulan tedavi süreci yöntemlerinin (EMDR, telepsikiyatri) olumlu yönde geliştirilmeye çalışıldığı belirlenmiştir.

Keywords

Anahtar Kelimeler: Psikiyatri Hemşireliği, Kültür, Göç ve Göçmenlik, Suriye, Psikolojik Travma

Read:845

Download: 250