ISSN:2149-8598

A ve B Tipi Kişilik Özellikleri ile İş Stresi ve İş Doyumu Arasındaki İlişki: Bişkek Örneği


Araştırmada, A ve B tipi kişilik özellikleri ile iş stresi ve iş doyumu ilişkisi incelenmiştir. Örneklem olarak Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te faaliyet gösteren yiyecek içecek işletmeleri seçilmiştir. Verilere faktör analizi, korelasyon ve regresyon analizleri yapılmıştır. Analizlerin sonucunda, A tipi kişilik özellikleri ile iş doyumu arasında bir zayıf bir ilişki tespit edilmiştir


Anahtar Kelimeler


A ve B Tipi Kişilik Özellikleri, İş Stresi, İş Doyumu, Kırgızistan, Bişkek

Yazar: Mehmet ULUTAŞ -
Sayfa Sayısı: 666-683
DOI: http://dx.doi.org/10.23929/javs.963
Tam Metin:
Journal of Academic Value Studies
E-Mail Aboneliği

E-Bülten'e abone olarak güncel haberlerin mailinize gelmesini sağlayabilirsiniz.

© Copyright Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık / Akademik İletişim . Tüm Hakları Saklıdır.