ISSN:2149-8598

Davranışsal Kamu Yönetimi: Yöntemsel ve Teorik Düzlemlerde Bir İnceleme


Davranış bilimleri son yıllarda birçok bilimsel disiplin içerisine girmiştir. Bunlardan belki de en yenisi olan davranışsal kamu yönetimi, birey ve grupların davranışları ile ilgili psikoloji bilgisinden faydalanarak, bireysel tutum ve davranışların mikro düzey perspektifinden kamu yönetiminin multidisipliner analizi şeklinde tanımlanmaktadır. Bu çalışmada kamu yönetimi ile psikolojiyi bütünleştiren çalışmalar sonucunda ortaya çıkan ve son yıllarda giderek daha fazla önem kazanan davranışsal kamu yönetimi alt alanı incelenmiştir. İlk olarak geçmişten günümüze kadar psikoloji ile kamu yönetiminin bütünleşmesini salık veren çağrılar gösterildikten sonra, davranışsal yaklaşımı benimsemiş siyaset bilimi, ekonomi ve stratejik yönetim alanlarının gelişimi resmedilmiştir. Bunun akabinde davranışsal kamu yönetimi yöntemsel ve teorik düzlemde, çeşitli örneklerle irdelenmiştir. Son olarak ise davranışsal kamu yönetiminin gelişimini hızlandıracak öneriler ile çalışma sonlandırılmıştır.


Anahtar Kelimeler


Davranışsal kamu yönetimi, kamu yönetimi, psikoloji, tutumlar, davranışlar

Yazar: Sadegül DURGUN - Ahmet Hamdi AYDIN, Muhammet DURGUN
Sayfa Sayısı: 528-542
DOI: http://dx.doi.org/10.23929/javs.964
Tam Metin:
Journal of Academic Value Studies
E-Mail Aboneliği

E-Bülten'e abone olarak güncel haberlerin mailinize gelmesini sağlayabilirsiniz.

© Copyright Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık / Akademik İletişim . Tüm Hakları Saklıdır.